Anmälan av anställningsförhållande för synprövare

TSKK7003

Denna blankett används när en trafikskola ska på- eller avanmäla synprövare. 

Blanketten ska skickas in som en bifogad fil till: synprovare@transportstyrelsen.se 

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.