Anslutning till tjänsten Fordon Direkt

TS8005

För att kunna ansluta dig till tjänsten Fordon Direkt behöver du först ha ett medgivande till direktåtkomst eller direktanmälan till vägtrafikregistret. 

I de fall blanketten används trots att medgivande saknas kommer anslutning att nekas.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.