Ansökan om undantag från kraven för innehav av körkort med villkor om alkolås och från kraven för godkännande av alkolås

TSV7045

Förändring av avgift

Ansökningsavgiften är i dag 600 kronor. Från och med den 1 januari 2018 är ansökan avgiftsfri. Du behöver bara betala om du vill få prövningen påbörjad före den 1 januari 2018.

Läs instruktionerna på blanketten noggrant eftersom det i vissa fall krävs att dispensansökan kompletteras med intyg.

Obs! Denna blankett ska inte användas vid ansökan om villkor alkolås. Blankett för detta hittar du i e-tjänsten "Beställ blanketter för körkort".

Till toppen