Privatperson

Här hittar du blanketter som riktar sig till dig som privatperson. Enskilda läkar- eller synintyg för körkort hittar du under Läkar- och synintyg.

En del blanketter finns även som e-tjänst. I så fall hittar du länken till våra e-tjänster under namnet på blanketten.

Blankettnamn Blankettnummer
Ansök om körkortstillstånd (grupp I)
TSTRK1000
Ansök om körkortstillstånd (grupp II och III)
TSTRK1005
Ansökan om godkännande som handledare
TSTRK1016
Ansökan om körkort med villkor om alkolås
TSTRK 1036
Ansökan om undantag från de medicinska kraven för innehav av körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation
Version 4. Utgiven 2018-01-01
TSV7044
Ansökan om undantag från kraven för innehav av körkort med villkor om alkolås och från kraven för godkännande av alkolås
Version 5. Utgiven 2018-05-25
TSV7045
Ansökan om utbyte av utländskt körkort
TSTRK1015
Begäran om ogiltigförklaring av körkortsbehörighet
TSTRK1053
Hälsodeklaration
Version 12.1. Utgiven 2016-09-26
TSTRK1002
Till toppen