Läkarintyg ADHD

TSTRK1062

Den här blanketten kan du ladda ner eller beställa hem.

Blanketten används för att skicka in läkarintyg avseende ADHD, autismspektrumtillstånd och likartade tillstånd samt intellektuell funktionsnedsättning*.

*Begreppet psykisk utvecklingsstörning används i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. utifrån begreppen i WHO:s kriteriebaserade system för diagnosklassifikation ICD-10 (diagnoskoder F71-F73).

Pass från Färöarna, Storbritannien och Nordirland

Pass från Färöarna och Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) är giltiga id-handlingar. Det syns inte på blanketten än.

Beställ hem blankett

Välj blanketten "Läkarintyg ADHD" i tjänsten Beställ blankett. Blanketten skickas till din folkbokföringsadress.

Beställ blankett

Ladda ner blankett

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.