Blanketter för vägtrafik


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan av anställningsförhållande för synprövare
Version 1. 2021-03-29
TSKK7003
Anmälan av synintygsrapportör
Version 1. 2021-04-09
TSKK7002
Anmälan för filialnummer
Version 1. 2023-04-20
TS8006
Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES
Version 1. 2023-04-20
TS8010
Anmälan om byte av svensk representant för utländska försäkringsgivare
Version 1. 2023-04-20
TS8041
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. gods och buss
Version 3. 2015-11-12
TSTRY1310
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. taxi
Version 1. 2013-06-17
TSTRY 1311
Anmälan/avanmälan om vägran av avläsning av uppgifter från verklig körning (OBFCM)
Version 1.0. 2023-06-09
TS8062
Anslutning till tjänsten Fordon Direkt
Version 1. 2023-04-20
TS8005
Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)
TSTRK1000
Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)
TSTRK1005
Ansökan - Avtal om registeruppgifter från olycksdatabasen Strada för forskningsändamål
Version 3. 2021-12-17
TSV7094
Ansökan för att bli registrerad som yrkesmässig importör
Version 1. 2023-04-20
TS8027
Ansökan för kommuner om direktåtkomst via API flyttningsgrund vid felparkering
Version 2. 2024-01-01
TS8004
Ansökan om anslutning till Transportstyrelsens Internettjänst för rapportering av genomförd utbildning för yrkesförarkompetens
Version v04.00. 2020-09-30
BV13151
Ansökan om att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare
Version 3. 2018-05-25
TSV7025
Ansökan om delegering av ägaransvar för fordon
Version 2. 2024-02-13
TS8040
Ansökan om direktanmälan till vägtrafikregistret
Version 1. 2023-04-20
TS8007
Ansökan om direktåtkomst och direktanmälan till vägtrafikregistret för svenska och utländska försäkringsbolag
Version 1. 2023-04-20
TS8001
Ansökan om direktåtkomst till uppgifter i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada
Version 1. 2021-12-17
TSV7115
Ansökan om direktåtkomst till vägtrafikregistret
Version 2. 2024-01-08
TS8013
Ansökan om dispens från ålderskravet för traktorkort
Version v01.00. 2022-06-16
TSKK7005
Ansökan om enskilt godkännande
Version 1. 2012-11-23
TSTRF1001
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för besiktningstekniker
Version 3. 2019-02-01
TSV7028
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning
Version 2. 2018-05-25
TSV7033
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare för riskutbildning
Version 2. 2018-05-25
TSV7029
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare vid förarbevisutbildning för moped, snöskoter och terränghjuling
Version 2. 2018-05-25
TSV7035
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare vid utbildning för behörighet AM
Version 2. 2018-05-25
TSV7034
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för utbildningsledare
Version 2. 2018-05-25
TSV7031
Ansökan om flexibilitet
Version 2. 2018-05-25
TSV7011
Ansökan om försöksverksamhet - lastbil med alternativa bränslen
Version 1. 2024-07-01
TSV7003
Ansökan om gemenskapstillstånd
Version 5. 2022-01-01
TSTRY1205
Ansökan om godkännande av alkolås
Version 3. 2018-05-25
TSV7081
Ansökan om godkännande som handledare
TSTRK1016
Ansökan om godkännande som handledare för övningskörning i anställningsförhållande
Version 4.5. 2017-12-27
TSTRK1010
Ansökan om godkännande som trafiklärare för dig som saknar svenskt personnummer
Version 3. 2019-02-01
TSV7087
Ansökan om godkännande som trafiklärare genom erkännande av yrkeskvalifikationer
Version 2. 2018-05-25
TSV7032
Ansökan om godkännande som utbildningsledare för dig som saknar svenskt personnummer
Version 3. 2019-02-01
TSV7088
Ansökan om identifieringsnummer
Version 2. 2023-09-29
TS8014
Ansökan om inloggning för direktåtkomst till Transportstyrelsens olycksdatabas Strada
Version 5. 2021-12-17
TSV7091
Ansökan om kontrolldokument
Version 7. 2024-01-01
TSTRY1225
Ansökan om körkort med villkor om alkolås
TSTRK 1036
Ansökan om linjetrafik inom EU- och EES-länder
Version 6. 2023-05-23
TSTRY1260
Ansökan om linjetrafiktillstånd utanför EU EES
Version 1. 2024-06-26
TSVY7008
Ansökan om prövning av utländskt enskilt godkännande
Version 4. 2022-12-02
TSV7014
Ansökan om registrering av ett nytt fordon
Version 2. 2023-04-21
TS8003
Ansökan om registrering av flera nya fordon
Version 1.0. 2023-06-09
TS8002
Ansökan om rätt till personlig skylt
Version 1. 2015-02-27
--
Ansökan om saluvagnslicens
Version 3. 2024-03-20
TS8015
Ansökan om saluvagnslicens för testkörning
Version 2. 2023-12-27
TS8016
Ansökan om taxiförarlegitimation genom erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller blivit erkända i Schweiz eller inom en annan EES-stat än Sverige
Version 4. 2024-05-15
TSVY7009
Ansökan om taxitrafiktillstånd
Version 8. 2024-01-01
TSTRY1201
Ansökan om tilldelning av identifieringsnummer för uppbyggda motordrivna fordon
Version 1. 2023-02-01
TSFI7042
Ansökan om tillfällig registrering - Export av begagnat fordon
Version 2. 2024-03-15
TS8028
Ansökan om tillfällig registrering - Export av nytt fordon
Version 2. 2024-03-15
TS8029
Ansökan om tillfällig registrering - Import
Version 2. 2024-03-15
TS8025
Ansökan om tillfällig registrering - Tillfällig införsel
Version 2. 2024-03-15
TS8026
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
Version 12. 2024-01-01
TSTRY1200
Ansökan om tillstånd att driva beställningscentral för taxi
Version 2. 2024-01-01
TSVY7003
Ansökan om tillstånd att driva redovisningscentral
Version 3. 2023-01-01
TSTRY1306
Ansökan om tillstånd för automatiserade fordon
Version 4. 2023-06-15
TSV7047
Ansökan om tillstånd till biluthyrning
Version 10. 2023-01-01
TSTRY1210
Ansökan om transporttillstånd
Version 5. 2022-01-01
TSTRY1240
Ansökan om typgodkännande
Version 1. 2024-03-14
TSV7103
Ansökan om undantag - fordon
Version 9. 2022-12-02
TSV7006
Ansökan om undantag - för fordon i slutserie
Version 4. 2022-01-12
TSV7108
Ansökan om undantag från de medicinska kraven för innehav av körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation
Version 9. 2019-10-11
TSV7044
Ansökan om undantag från de medicinska kraven för innehav av körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation
Version 9. 2019-10-11
TSV7044
Ansökan om undantag från kraven för innehav av körkort med villkor om alkolås av medicinska skäl
Version 1. 2019-10-21
TSV7104
Ansökan om undantag från kraven för innehav av körkort med villkor om alkolås och från kraven för godkännande av alkolås
Version 1. 2019-10-21
TSV7104
Ansökan om undantag som flyttsaksfordon
Version 1. 2023-04-20
TS8018
Ansökan om ursprungskontroll
Version 2. 2024-03-15
TS8038
Ansökan om utbyte av utländskt körkort
TSTRK1015
Ansökan om utökad trafiklärarkompetens för dig som saknar svenskt personnummer
Version 3. 2019-02-01
TSV7089
Begäran om ogiltigförklaring av behörighet
TSTRK1053
Begäran om utdrag av uppgifter och dokument inför registreringsbesiktning
Version 1.0. 2023-10-05
TSFI7047
Begäran om återlämnande av fordonshistorisk ursprungskontrollhandling
Version 1. 2023-04-20
TS8023
Beställning av saluvagnsskylt
Version 2. 2024-03-20
TS8024
Fordonsanmälan
Version 1. 2023-04-20
TS8021
Hälsodeklaration
Version 12.1. 2016-09-26
TSTRK1002
Intresseanmälan - tillstånd för automatiserade fordon
Version 3. 2023-06-15
TSV7097
Intyg om normal hemvist vid ansökan om förarkort för färdskrivare
Version 1. 2016-04-22
TSTRY1328
Intyg om synprövning
2016-01-14
TSTRK1034
Intyg om synprövning - vid ansökan om förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration
2016-01-14
TSTRK1058
Läkares anmälan
Version 12.1. 2017-05-01
TSTRK1009
Läkarintyg - avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation och Läkarintyg - på begäran från Transportstyrelsen
2016-01-14
TSTRK1007
Läkarintyg ADHD
2018-02-01
TSTRK1062
Läkarintyg alkohol, narkotika och läkemedel
2016-10-13
TSTRK1030
Läkarintyg avseende hjärt- och kärlsjukdomar
Version 2.0. 2018-03-20
TSTRK1066
Läkarintyg avseende sömn- och vakenhetsstörningar
2018-03-01
TSTRK1063
Läkarintyg diabetes
2022-01-01
TSTRK1031
Läkarintyg diabetes
Version 1. 2022-01-01
TSTRK1031
Läkarintyg för ansökan om villkor om alkolås
Version 16.2. 2018-03-01
TSTRK1029
Läkarintyg för taxiförarlegitimation
Version 2. 2014-10-29
TSTRK1007
Läkarintyg synfunktioner
Version 10.5. 2016-01-14
TSTRK1032
Ogiltigförklaring av taxiförarlegitimation
Version 2. 2023-02-06
TSVY7039
Prövning av ekonomiska resurser - Buss och godstransporter - enskild person
Version 3. 2024-01-01
TSVY7001
Prövning av ekonomiska resurser - Buss och godstransporter - juridisk person
Version 3. 2024-01-01
TSVY7002
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik juridiskperson
Version 2. 2022-04-05
TSVY7005
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik, enskild person
Version 2. 2022-04-05
TSVY7004
Reservrutin - Anmälan om genomförd utbildning och prov för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling
Version 01. 2021-04-23
TSKK7001
Rättelse av försäljning
Version 1. 2023-04-20
TS8008
Rättelse av inbyte
Version 1. 2023-04-20
TS8009
Skrotningsintyg EES-länder
Version 1. 2023-04-20
TS8022
Undervisningsplan för introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B
Version 2. 2024-05-16
TSV7107
Uppgifter om utländskt körkort/utländskt yrkeskompetensbevis när förare genomgår grundutbildning eller fortbildning i Sverige
2016-02-09
TSRY1332
Utvärdering av försöksverksamhet - lastbil med alternativa bränslen
Version 1. 2024-07-01
TSV7005
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse, redovisningscentral samt gemenskapstillstånd
Version 2. 2016-12-16
TSTRY1320
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse, redovisningscentral samt gemenskapstillstånd
Version 2. 2016-12-16
TSTRY1320