Blanketter för vägtrafik

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan av anställningsförhållande för synprövare
Utgiven 2019-11-11
TSTRK1040
Anmälan av synintygsrapportör
Utgiven 2019-11-11
TSTRK1041
Anmälan för filialnummer
Version 1. Utgiven 2015-01-14
TSSA7001
Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES
Utgiven 2019-07-01
TSTRF1003
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - tillstånd
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7057
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - tillståndshavare
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7056
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - utbildningsplan
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7058
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. gods och buss
Version 3. Utgiven 2015-11-12
TSTRY1310
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. taxi
Version 1. Utgiven 2013-06-17
TSTRY 1311
Anslutning till tjänsten Fordon Direkt
Version 3.0. Utgiven 2020-02-07
TSF7005
Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)
TSTRK1000
Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)
TSTRK1005
Ansökan - ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7060
Ansökan för att bli registrerad som yrkesmässig importör
Version 8. Utgiven 2015-03-25
201.237
Ansökan om anslutning till Transportstyrelsens Internettjänst för rapportering av genomförd utbildning för yrkesförarkompetens
Version v02.00. Utgiven 2018-08-21
BV13151
Ansökan om att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare
Version 3. Utgiven 2018-05-25
TSV7025
Ansökan om avisering av ordinarie fordonsskatt via EDI
Version 2.0. Utgiven 2019-02-18
201.047
Ansökan om avisering av trängselskatt via EDI
Version 2.0. Utgiven 2019-02-18
201.048
Ansökan om direktanmälan till vägtrafikregistret
Version 7. Utgiven 2019-08-26
201.015
Ansökan om direktåtkomst och direktanmälan till vägtrafikregistret för svenska och utländska försäkringsbolag
Version 1. Utgiven 2019-07-09
TSF7001
Ansökan om direktåtkomst till vägtrafikregistret
Version 1. Utgiven 2014-02-25
201.014
Ansökan om dispens från taxameter
Version 1. Utgiven 2013-01-01
TSTRY1265
Ansökan om enskilt godkännande
Version 1. Utgiven 2012-11-23
TSTRF1001
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för besiktningstekniker
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7028
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning
Version 2. Utgiven 2018-05-25
TSV7033
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare för riskutbildning
Version 2. Utgiven 2018-05-25
TSV7029
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare vid förarbevisutbildning för moped, snöskoter och terränghjuling
Version 2. Utgiven 2018-05-25
TSV7035
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare vid utbildning för behörighet AM
Version 2. Utgiven 2018-05-25
TSV7034
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för utbildningsledare
Version 2. Utgiven 2018-05-25
TSV7031
Ansökan om flexibilitet
Version 2. Utgiven 2018-05-25
TSV7011
Ansökan om gemenskapstillstånd
Version 3. Utgiven 2014-11-17
TSTRY1205
Ansökan om godkännande av alkolås
Version 3. Utgiven 2018-05-25
TSV7081
Ansökan om godkännande som handledare
TSTRK1016
Ansökan om godkännande som handledare för övningskörning i anställningsförhållande
Version 4.5. Utgiven 2017-12-27
TSTRK1010
Ansökan om godkännande som trafiklärare för dig som saknar svenskt personnummer
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7087
Ansökan om godkännande som trafiklärare genom erkännande av yrkeskvalifikationer
Version 2. Utgiven 2018-05-25
TSV7032
Ansökan om godkännande som utbildningsledare för dig som saknar svenskt personnummer
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7088
Ansökan om identifieringsnummer
Version 2. Utgiven 2015-02-23
TSTRF1014
Ansökan om kontrolldokument
Version 2. Utgiven 2013-06-17
TSTRY1225
Ansökan om körkort med villkor om alkolås
TSTRK 1036
Ansökan om linjetrafik inom EU- och EES-länder
Version 3. Utgiven 2015-02-23
TSTRY1260
Ansökan om prövning av utländskt enskilt godkännande
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7014
Ansökan om registrering av flera nya fordon
Version 14. Utgiven 2019-07-01
201.010
Ansökan om registrering av nytt fordon
Version 16. Utgiven 2019-07-01
201.003
Ansökan om rätt till personlig skylt
Version 1. Utgiven 2015-02-27
--
Ansökan om saluvagnslicens
Version 18. Utgiven 2018-01-03
201.231
Ansökan om saluvagnslicens för testkörning
Version 16. Utgiven 2018-01-03
201.236
Ansökan om taxiförarlegitimation genom erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller blivit erkända i Schweiz eller inom en annan EES-stat än Sverige
Version 1. Utgiven 2019-02-06
TSTRY1109
Ansökan om taxitrafiktillstånd
Version 4. Utgiven 2016-10-13
TSTRY 1201
Ansökan om tillfällig införsel - tillfällig registrering
Version 2. Utgiven 2015-01-09
201.020
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - fortbildning godstransporter
Utgiven 2019-02-01
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - fortbildning persontransporter
Utgiven 2019-02-01
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - grundutbildning godstransporter
Utgiven 2019-02-01
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - grundutbildning persontransporter
Utgiven 2019-02-01
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
Version 5. Utgiven 2016-10-17
TSTRY1200
Ansökan om tillstånd att driva redovisningscentral
Version 2. Utgiven 2017-02-01
TSTRY1306
Ansökan om tillstånd för självkörande fordon
Version 2. Utgiven 2019-09-18
TSV7047
Ansökan om tillstånd till biluthyrning
Version 8. Utgiven 2018-01-04
TSTRY1210
Ansökan om transporttillstånd - gods
Version 2. Utgiven 2014-11-17
TSTRY1240
Ansökan om typgodkännande
Version 1. Utgiven 2019-10-22
TSV7103
Ansökan om undantag - fordon
Version 6. Utgiven 2020-02-18
TSV7006
Ansökan om undantag från de medicinska kraven för innehav av körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation
Version 9. Utgiven 2019-10-11
TSV7044
Ansökan om undantag från kraven för innehav av körkort med villkor om alkolås av medicinska skäl
Version 1. Utgiven 2019-10-21
TSV7104
Ansökan om undantag som flyttsaksfordon
Version 2. Utgiven 2015-01-01
201.117
Ansökan om ursprungskontroll
Version 16. Utgiven 2016-04-08
201.045
Ansökan om utbyte av utländskt körkort
TSTRK1015
Ansökan om utökad trafiklärarkompetens för dig som saknar svenskt personnummer
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7089
Ansökan om åtkomst till fordonsbesiktningswebben och provningswebben
Version 1. Utgiven 2012-12-12
---
Application for Verification of Origin
Version 16. Utgiven 2020-01-01
201.045E
Application regarding international regular bus service
Version 2. Utgiven 2014-12-29
TSTRY1235E
Begäran om ogiltigförklaring av körkortsbehörighet
TSTRK1053
Begäran om återlämnande av fordonshistorisk ursprungskontrollhandling
Version 1. Utgiven 2020-01-18
TSTRF1043
Beställning av saluvagnsskylt
Version 2. Utgiven 2013-09-05
201.238
Beställningsformulär - Transportstyrelsens Fordonsurval
Version 1. Utgiven 2012-11-23
201.030
Export av nytt fordon tillfällig registrering
Version 11. Utgiven 2015-09-09
201.017
Export begagnat fordon tillfällig registrering
Version 11. Utgiven 2015-09-09
201.021
Fordonsanmälan
Utgiven 2019-07-01
201.016
Fullmakt för direktanmälan
201.190
Hälsodeklaration
Version 12.1. Utgiven 2016-09-26
TSTRK1002
Import tillfällig registrering
Version 2. Utgiven 2015-01-01
201.018
Intresseanmälan - tillstånd för självkörande fordon
Version 1. Utgiven 2019-09-18
TSV7097
Intyg om normal hemvist vid ansökan om förarkort för färdskrivare
Version 1. Utgiven 2016-04-22
TSTRY1328
Intyg om synprövning
Utgiven 2016-01-14
TSTRK1034
Intyg om synprövning - vid ansökan om förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration
Utgiven 2016-01-14
TSTRK1058
Läkares anmälan
Version 12.1. Utgiven 2017-05-01
TSTRK1009
Läkarintyg ADHD
Utgiven 2018-02-01
TSTRK1062
Läkarintyg alkohol, narkotika och läkemedel
Utgiven 2016-10-13
TSTRK1030
Läkarintyg avseende hjärt- och kärlsjukdomar
Version 2.0. Utgiven 2018-03-20
TSTRK1066
Läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
Utgiven 2016-01-14
TSTRK1007
Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om alkolås
Version 6.1. Utgiven 2017-06-01
TSTRK1056
Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid 1 års villkor om alkolås
Version 7.2. Utgiven 2017-06-01
TSTRK1039
Läkarintyg avseende sömn- och vakenhetsstörningar
Utgiven 2018-03-01
TSTRK1063
Läkarintyg diabetes
Version 1. Utgiven 2018-10-03
TSTRK1031
Läkarintyg för ansökan om villkor om alkolås
Version 16.2. Utgiven 2018-03-01
TSTRK1029
Läkarintyg synfunktioner
Version 10.5. Utgiven 2016-01-14
TSTRK1032
Ogiltigförklaring av taxiförarlegitimation
Version 1. Utgiven 2016-02-18
TSTRY1206
Prövning av ekonomiska resurser - enskild person
Version 12. Utgiven 2019-12-02
TSTRY1101
Prövning av ekonomiska resurser - juridisk person
Version 12. Utgiven 2019-12-02
TSTRY1102
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik juridiskperson
Version 3. Utgiven 2018-03-21
TSTRY1105
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik, enskild person
Version 4. Utgiven 2018-03-21
TSTRY1104
Reservrutin - Anmälan om genomförd utbildning och prov för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling
TSTRK1049
Rättelse av försäljning
201.005
Rättelse av inbyte
201.004
Skrotningsintyg EES-länder
Version 1. Utgiven 2009-01-12
201.022
Uppgifter om utländskt körkort/utländskt yrkeskompetensbevis när förare genomgår grundutbildning eller fortbildning i Sverige
Utgiven 2016-02-09
TSRY1332
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse, redovisningscentral samt gemenskapstillstånd
Version 2. Utgiven 2016-12-16
TSTRY1320
Till toppen