Blanketter för vägtrafik

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Ansökan om CEMT-flyttgodstillstånd
Version 1. Utgiven 2012-02-26
TSTRY1250
Anmälan av anställningsförhållande för synprövare
Utgiven 2014-10-15
TSTRK1040
Anmälan av synintygsrapportör
Utgiven 2014-10-15
TSTRK1041
Anmälan för filialnummer
Version 1. Utgiven 2015-01-14
TSSA7001
Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES
Utgiven 2012-11-14
TSTRF1003
Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens
Version 1. Utgiven 2017-06-20
TSV7065
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - lärare
Version 01.00. Utgiven 2017-05-05
TSV7059
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - tillstånd
Version 01.00. Utgiven 2017-05-05
TSV7057
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - tillståndshavare
Version 01.00. Utgiven 2017-05-05
TSV7056
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - utbildningsplan
Version 01.00. Utgiven 2017-05-05
TSV7058
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. gods och buss
Version 3. Utgiven 2015-11-12
TSTRY1310
Anmälan/Avanmälan av fordon i yrkesmässig trafik, taxitrafik och uthyrningsrörelse
Version 3. Utgiven 2016-03-21
TSTRY1305
Anmälan/Avanmälan av fordon i yrkesmässig trafik, taxitrafik och uthyrningsrörelse
Version 3. Utgiven 2016-03-21
TSTRY1305
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. taxi
Version 1. Utgiven 2013-06-17
TSTRY 1311
Ansök om körkortstillstånd (grupp I)
TSTRK1000
Ansök om körkortstillstånd (grupp II och III)
TSTRK1005
Ansökan - ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens
Version 01.00. Utgiven 2017-05-05
TSV7060
Ansökan för att bli registrerad som yrkesmässig importör
Version 8. Utgiven 2015-03-25
201.237
Ansökan om anslutning till Transportstyrelsens Internettjänst för rapportering av genomförd utbildning för yrkesförarkompetens
Version v02.00. Utgiven 2016-03-30
BV13151
Ansökan om att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare
Version 2. Utgiven 2016-01-29
TSV7025
Ansökan om avisering av ordinarie fordonsskatt via EDI
Utgiven 2017-01-09
201.047
Ansökan om avisering av trängselskatt via EDI
Utgiven 2017-01-09
201.048
Ansökan om CEMT-tillstånd - gods
Version 2. Utgiven 2015-02-23
TSTRY1245
Ansökan om direktanmälan till vägtrafikregistret
Version 5. Utgiven 2014-08-05
201.015
Ansökan om direktanmälan via servicetelefon för yrkesmässiga användare
Version 6. Utgiven 2015-08-27
201.012
Ansökan om direktåtkomst till vägtrafikregistret
Version 1. Utgiven 2014-02-25
201.014
Ansökan om dispens från taxameter
Version 1. Utgiven 2013-01-01
TSTRY1265
Ansökan om enskilt godkännande
Version 1. Utgiven 2012-11-23
TSTRF1001
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för besiktningstekniker
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7028
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7033
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare för riskutbildning
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7029
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare vid förarbevisutbildning för moped, snöskoter och terränghjuling
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7035
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare vid utbildning för behörighet AM
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7034
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för utbildningsledare
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7031
Ansökan om flexibilitet
Version 01.00. Utgiven 2015-01-01
TSV7011
Ansökan om förartillstånd
Version 3. Utgiven 2015-06-16
TSTRY1220
Ansökan om gemenskapstillstånd
Version 3. Utgiven 2014-11-17
TSTRY1205
Ansökan om godkännande av alkolås
Version 1. Utgiven 2012-11-23
---
Ansökan om godkännande som handledare
TSTRK1016
Ansökan om godkännande som handledare för övningskörning i anställningsförhållande
Version 4.5. Utgiven 2017-12-27
TSTRK1010
Ansökan om godkännande som trafiklärare genom erkännande av yrkeskvalifikationer
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7032
Ansökan om identifieringsnummer
Version 2. Utgiven 2015-02-23
TSTRF1014
Ansökan om kontrolldokument
Version 2. Utgiven 2013-06-17
TSTRY1225
Ansökan om körkort med villkor om alkolås
TSTRK 1036
Ansökan om linjetrafik inom EU- och EES-länder
Version 3. Utgiven 2015-02-23
TSTRY1260
Ansökan om prövning av utländskt enskilt godkännande
Utgiven 2015-09-01
TSV7014
Ansökan om registrering av flera nya fordon
Version 13. Utgiven 2016-01-01
201.010
Ansökan om registrering av nytt fordon
Version 15. Utgiven 2016-01-01
201.003
Ansökan om rätt till personlig skylt
Version 1. Utgiven 2015-02-27
--
Ansökan om saluvagnslicens
Version 18. Utgiven 2018-01-03
201.231
Ansökan om saluvagnslicens för testkörning
Version 16. Utgiven 2018-01-03
201.236
Ansökan om taxiförarlegitimation genom erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller blivit erkända i Schweiz eller inom en annan EES-stat än Sverige
Version 4. Utgiven 2017-11-10
TSV7030
Ansökan om taxitrafiktillstånd
Version 4. Utgiven 2016-10-13
TSTRY 1201
Ansökan om tillfällig införsel - tillfällig registrering
Version 2. Utgiven 2015-01-09
201.020
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - fortbildning godstransporter
Version v02.00. Utgiven 2017-06-20
TSV7064
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - fortbildning persontransporter
Version v02.00. Utgiven 2017-06-20
TSV7063
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - grundutbildning godstransporter
Version v02.00. Utgiven 2017-06-20
TSV7062
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - grundutbildning persontransporter
Version v02.00. Utgiven 2017-06-20
TSV7061
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
Version 5. Utgiven 2016-10-17
TSTRY1200
Ansökan om tillstånd att driva redovisningscentral
Version 2. Utgiven 2017-02-01
TSTRY1306
Ansökan om tillstånd till biluthyrning
Version 7. Utgiven 2018-01-04
TSTRY1210
Ansökan om transporttillstånd - gods
Version 2. Utgiven 2014-11-17
TSTRY1240
Ansökan om typgodkännande av fordon
Version 1. Utgiven 2013-01-07
---
Ansökan om typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet
Version 1. Utgiven 2013-01-07
---
Ansökan om undantag - fordon
Version 3. Utgiven 2017-03-30
TSV7006
Ansökan om undantag från de medicinska kraven för innehav av körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation
Version 4. Utgiven 2018-01-01
TSV7044
Ansökan om undantag från de medicinska kraven för körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation
Version 4. Utgiven 2017-04-03
TSV7044
Ansökan om undantag från kraven för innehav av körkort med villkor om alkolås och från kraven för godkännande av alkolås
Version 3. Utgiven 2018-01-01
TSV7045
Ansökan om undantag från kraven för innehav av körkort med villkor om alkolås och från kraven för godkännande av alkolås
Version 3. Utgiven 2017-04-03
TSV7045
Ansökan om undantag som flyttsaksfordon
Version 2. Utgiven 2015-01-01
201.117
Ansökan om ursprungskontroll
Version 15. Utgiven 2016-04-08
201.045
Ansökan om utbyte av utländskt körkort
TSTRK1015
Ansökan om åtkomst till fordonsbesiktningswebben och provningswebben
Version 1. Utgiven 2012-12-12
---
Application for Verification of Origin
Version 4. Utgiven 2016-04-08
201.045E
Application regarding international regular bus service
Version 2. Utgiven 2014-12-29
TSTRY1235E
Avanmälan av personal för yrkeskompetensutbildning
Version v02.00. Utgiven 2016-05-27
BV12103
Begäran om ogiltigförklaring av körkortsbehörighet
TSTRK1053
Begäran om registerutdrag
Version 2. Utgiven 2014-12-09
TS7001
Beställning av saluvagnsskylt
Version 2. Utgiven 2013-09-05
201.238
Beställningsformulär - Transportstyrelsens Fordonsurval
Version 1. Utgiven 2012-11-23
201.030
Export av nytt fordon tillfällig registrering
Version 11. Utgiven 2015-09-09
201.017
Export begagnat fordon tillfällig registrering
Version 11. Utgiven 2015-09-09
201.021
Fordonsanmälan
Utgiven 2016-02-19
201016
Fullmakt för direktanmälan
201190
Förarkort för färdskrivare
Version 8. Utgiven 2018-01-04
TSTRY1329
Hälsodeklaration
Version 12.1. Utgiven 2016-09-26
TSTRK1002
Import tillfällig registrering
Version 2. Utgiven 2015-01-01
201.018
Intyg om normal hemvist vid ansökan om förarkort för färdskrivare
Version 1. Utgiven 2016-04-22
TSTRY1328
Intyg om synprövning
Utgiven 2016-01-14
TSTRK1034
Intyg om synprövning - vid ansökan om förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration
Utgiven 2016-01-14
TSTRK1058
Läkares anmälan
Version 12.1. Utgiven 2017-05-01
TSTRK1009
Läkarintyg ADHD
Utgiven 2018-02-01
TSTRK1062
Läkarintyg alkohol, narkotika och läkemedel
Utgiven 2016-10-13
TSTRK1030
Läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation ("Läkarintyg")
Utgiven 2016-01-14
TSTRK1007
Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om alkolås
Version 6.1. Utgiven 2017-06-01
TSTRK1056
Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid 1 års villkor om alkolås
Version 7.2. Utgiven 2017-06-01
TSTRK1039
Läkarintyg avseende sömn- och vakenhetsstörningar
Utgiven 2017-04-03
TSTRK1063
Läkarintyg diabetes
Version 1. Utgiven 2016-01-14
TSTRK1031
Läkarintyg diabetes
Utgiven 2016-01-14
TSTRK1031
Läkarintyg för ansökan om villkor om alkolås
Version 16.2. Utgiven 2016-06-01
TSTRK1029
Läkarintyg för taxiförarlegitimation
Version 2. Utgiven 2014-10-29
TSTRK1007
Läkarintyg synfunktioner
Version 10.5. Utgiven 2016-01-14
TSTRK1032
Ogiltigförklaring av taxiförarlegitimation
Version 1. Utgiven 2016-02-18
TSTRY1206
Prövning av ekonomiska resurser - enskild person
Version 9. Utgiven 2018-01-04
TSTRY1101
Prövning av ekonomiska resurser - juridisk person
Version 8. Utgiven 2018-01-04
TSTRY1102
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik juridiskperson
Version 2. Utgiven 2013-03-20
TSTRY1105
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik, enskild person
Version 3. Utgiven 2014-05-05
TSTRY1104
Påanmälan av personal för yrkeskompetensutbildning
Version v02.00. Utgiven 2016-05-27
BV12102
Reservrutin - Anmälan om genomförd riskutbildning A (Mc)
Utgiven 2011-05-03
TSTRK1045
Reservrutin - Anmälan om genomförd riskutbildning B
Utgiven 2011-05-03
TSTRK1046
Reservrutin - Anmälan om genomförd utbildning eller kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling
Utgiven 2011-05-03
TSTRK1048
Reservrutin - Anmälan om genomförd utbildning för behörighet AM, moped klass I
Utgiven 2011-05-03
TSTRK1047
Reservrutin - Anmälan om genomförd utbildning och prov för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling
TSTRK1049
Revisorsintyg
Version 1. Utgiven 2012-11-26
TSTRY1103
Rättelse av försäljning
201005
Rättelse av inbyte
201004
Skrotningsintyg EES-länder
Version 1. Utgiven 2009-01-12
201.022
Uppgifter om utländskt körkort/utländskt yrkeskompetensbevis när förare genomgår grundutbildning eller fortbildning i Sverige
Utgiven 2016-02-09
TSRY1332
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse samt gemenskapstillstånd
Version 2. Utgiven 2012-12-16
TSTRY1320
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse samt gemenskapstillstånd
Version 2. Utgiven 2012-12-16
TSTRY1320
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse, redovisningscentral samt gemenskapstillstånd
Version 2. Utgiven 2016-12-16
TSTRY1320
Till toppen