Ansökan om tillstånd för biluthyrning

Du ansöker enklast genom att använda e-tjänsten nedan. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan. Du kan betala ansökningsavgiften genom en direktbetalning i e-tjänsten.

Handläggningen av ärendet påbörjas inom sex till nio veckor efter betaldatum.

Ansök om yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd

Du behöver skicka med följande handlingar:

Fysiska personer

  • Intyg som visar att du har yrkeskunnande för yrkesmässig biluthyrning.

Juridiska personer

  • Aktiebolag ska bifoga en aktieägarförteckning. Aktieägarnas person- eller organisationsnummer samt antal aktier för respektive aktieägare ska framgå. Det går bra att fylla i uppgifterna i e-tjänsten vid ansökan.
  • Intyg som visar att den som ska vara ansvarig har yrkeskunnande för yrkesmässig biluthyrning.

Du som bor eller har bott utomlands

Om du har bott utomlands under de senaste fem åren kan du behöva lämna in registerutdrag från det land som du har vistats i. Om det är ett företag som ansöker och som har styrelsemedlemmar som är bosatta i utlandet gäller detsamma för dem.

Det ena utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från Polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för den typen av registerutdrag.Om du har vistats i ett annat EU-land kan du kontakta Polisen och begära utdrag från registret i det landet.

Det andra utdraget ska visa om du har obetalda skatter och avgifter eller andra skulder. Vilken myndighet som kan lämna intyget beror på vilket land du bor eller har bott i. Generellt sett så innehåller en kopia av en inkomstdeklaration inte de uppgifter som vi efterfrågar.

Utdragen ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när de kommer in till Transportstyrelsen.

Skyldigheter

Tillståndshavaren ska anmäla till Transportstyrelsen om den som är ansvarig för uthyrningsrörelsen eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut. Tillståndshavaren ska även anmäla om det tillkommer någon person vars lämplighet ska prövas. Du kan se vilka som är prövade personer i e-tjänsten "Mina yrkestrafikuppgifter" som finns länkad på den här sidan.

En tillståndshavare är skyldig att anmäla de fordon som används i uthyrningsrörelsen. Anmälningarna ska göras till Transportstyrelsen via vår e-tjänst för fordonsanmälan som finns länkad på den här sidan.

Om du har frågor kontakta yrkestrafikens kundtjänst på telefonnummer 0771-503 503.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!