Taxitrafiktillstånd

Du måste ha taxitrafiktillstånd för att få bedriva taxitrafik.

Taxitrafik definieras i taxitrafiklagen. Det är trafik som bedrivs med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer.

Det är Transportstyrelsen som prövar om du är lämplig att få ett taxitrafiktillstånd.

Den som vill ansöka om taxitrafiktillstånd behöver bland annat ha kunskaper om juridik, ekonomisk ledning av ett företag, tekniska normer och driftsförhållanden samt trafiksäkerhet. 

Läs mer om vad du behöver kunna och om kunskapsprovet.

Du måste också ha gott anseende och tillräckliga ekonomiska resurser.

Läs mer om vad som krävs av dig och hur du ansöker om taxitrafiktillstånd.

Den som bedriver taxitrafik ansvarar bland annat för:

  • företagets fordon
  • dina anställdas arbetsförhållanden
  • företagets juridiska agerande, och
  • företagets affärsmässiga ledning.

Taxifordon

Ett fordon får användas i taxitrafik först när en fullständig fordonsanmälan har kommit in till Transportstyrelsen.

Läs mer om fordonsanmälan.

Taxitrafiklagstiftningen gäller inte så kallad mc-taxi eller pod-taxi.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!