Prov i yrkeskunnande för taxitrafiktillstånd

För att uppfylla kravet på yrkeskunnande ska du avlägga godkänt prov i yrkeskunnande vid ett av Trafikverkets förarprovskontor.

Provet i yrkeskunnande för taxitrafiktillstånd består av fyra delprov.
  • Delprov 1 Rättsregler
  • Delprov 2 Företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag
  • Delprov 3 Tekniska normer och trafiksäkerhet
  • Delprov 4 Fallstudier (tillämpningsprov)

Samtliga delprov måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

Läs mer om kunskapskraven

Provtid

Provtiden för varje delprov 1-3 är 45 minuter vardera och för delprov 4 är provtiden 120 minuter. Delproven får avläggas i valfri ordning.

Du kan läsa mer om provet och boka prov på Trafikverkets webbplats via länkarna under relaterad information.

Undantag från prov

I vissa fall kan Transportstyrelsen medge undantag så att du inte behöver göra provet eller delar av det.

Om du till exempel har en utbildning som motsvarar vissa ämnen som ingår i provet, kan Transportstyrelsen besluta att du inte behöver göra prov i dessa ämnen.

Om du kan styrka minst fem års praktisk erfarenhet som trafikansvarig eller på företagsledningsnivå i ett transportföretag kan Transportstyrelsen besluta om undantag från provet. Även om du får undantag från hela provet måste du bli godkänd vid ett så kallat kontrollprov. Kontrollprovet består av delprov 4 (Fallstudier).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!