Traktorkort

För att köra traktor a eller motorredskap klass II behöver du ett körkort eller ett traktorkort. För att få köra traktor b krävs ett körkort för bil.

Med ett traktorkort får du köra:

 • Traktor a (traktorer som är gjorda för en hastighet på högst 40 km/timmen).
 • Motorredskap klass II på vägar (motorredskap som är gjorda för en hastighet på högst 30 km/timmen).
 • Moped klass II.

OBS! Körkort med behörighet AM (moped klass I) ger också rätt att köra traktor a. AM-körkort går att ta från och med 15 år.

Läs mer om behörighet AM (moped klass I).

Köra traktor från 15 år

Du kan ansöka om att få ta traktorkort vid 15 års ålder. För att få ett undantag från ålderskravet krävs särskilda skäl.

Generella frågor och svar gällande traktorkort

 1. Du har ett körkortstillstånd.
 2. Du har fyllt 16 år.
 3. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov.

Du kan ansöka om att få ta traktorkort vid 15 års ålder. För att få ett undantag från ålderskravet krävs särskilda skäl, se frågor och svar om traktorkort från 15 års ålder längre ner på sidan.

Nej, det krävs olika behörigheter beroende på vilken typ av traktor du vill köra.

Körkortskrav:

 • För en traktor b krävs som lägst B-körkort.
 • För traktor a och äldre traktorer gäller traktorkort, körkort med AM-behörighet eller högre. Gäller det kortare sträckor på väg, till eller från en arbetsplats, mellan en gårds ägor eller liknande krävs inget körkort eller traktorkort för att köra traktor a*. Läs mer om traktor a och äldre traktorer här.
 • Om du ska köra traktor a eller b med tillkopplade släp i yrkesmässig godstrafik krävs behörigheten C eller CE (enligt 2 kap. 10 § yrkestrafiklagen).

*För mer information om vad en kortare sträcka innebär så kan du kontakta Polisen där du bor.

Ja, det finns ett undantag för att köra kortare sträckor. Du får köra traktor a utan körkort eller traktorkort om du bara kör kortare sträckor på väg och

 • du kör till eller från en arbetsplats eller
 • mellan en gårds ägor eller liknande.

För mer information om vad en kortare sträcka innebär så kan du kontakta Polisen där du bor.

Ja, det finns ett undantag för att köra kortare sträckor som inte kräver körkort eller traktorkort. Du får köra traktor a utan körkort eller traktorkort om du bara kör kortare sträckor på väg och

 • du kör till eller från en arbetsplats eller
 • mellan en gårds ägor eller liknande.

För mer information om vad en kortare sträcka innebär så kan du kontakta Polisen där du bor.

Specifika frågor och svar gällande traktorkort från 15 år

För att få ta traktorkort vid 15 års ålder behöver du ansöka om dispens från ålderskravet på 16 år och för att en ansökan ska godkännas krävs att det finns särskilda skäl.

Särskilda skäl betyder till exempel att du behöver traktorkort för att hjälpa till på ett jordbruk som ägs av någon som du är släkt med. Det kan vara en förälder, mor- eller farförälder, kusin, styvförälder och så vidare.

I prövningen av ansökan tar vi även hänsyn till vilka vägar du vill köra på och de trafiksäkerhetsrisker som kan finnas.

Ansökan kan med fördel göras på blanketten Ansökan om dispens från ålderskravet för traktorkort. Du behöver svara på alla frågor i blanketten.

Ansökan skickas till:

Transportstyrelsen
701 97 Örebro

 1. Du behöver ha ett giltigt körkortstillstånd.
 2. Du har fyllt 15 år.
 3. Du behöver göra ett godkänt kunskapsprov.

Om du har frågor om kunskapsprovet så kan du kontakta Trafikverket för mer information. Observera att du måste ha fyllt 15 år för att kunna boka tid för kunskapsprov på Trafikverket.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!