Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil

Vid privat övningskörning för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver handledaren ha en giltig introduktionsutbildning vid ansökningstillfället. Eleven behöver alltid ha en giltig introduktionsutbildning vid privat övningskörning. 

Den som ska vara handledare behöver gå en introduktionsutbildning (ibland kallad handledarutbildning) hos en trafikskola innan vi kan behandla ansökan om att få vara handledare. Även eleven måste ha gått en sådan introduktionsutbildning.

Det är samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever.

Hitta utbildare och provanordnare

Introduktionsutbildningen registreras hos oss och gäller i fem år från den dag utbildningen genomfördes, både för handledaren och för eleven. Om du har gått en introduktionsutbildning inom de senaste fem åren kan du se den på Mina sidor.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.

Kom ihåg att man också måste ansöka om handledarskap efter utbildningen. Observera att du måste vara godkänd som handledare för varje enskild elev som du ska övningsköra med. Du måste därför göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever.

Ansök om handledarskap

Vad innehåller utbildningen?

Introduktionsutbildningen innehåller information om

  • körkortsutbildningens mål och innehåll
  • de regler som gäller för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörningen
  • trafiksäkerhet och miljö.

Utbildningstillfället är minst tre timmar. Då får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledaren och eleven kan tolka samma trafiksituation olika.

Har du upplevt brister under introduktionsutbildningen?

Transportstyrelsen har till uppgift att kontrollera att introduktionsutbildningen följer de regler som finns för sådan verksamhet. Körkortstagarna ska kunna erhålla en seriös utbildning så att de förvärvat de kunskaper, erfarenheter och färdigheter som är nödvändiga för att bidra till en säker trafikmiljö. 

Här kan du anmäla om du har upplevt brister i introduktionsutbildningen (eller andra delar av förarutbildningen). Du kan vara anonym.

Anmäl brister

När behöver man inte gå en introduktionsutbildning?

Handledaren och eleven behöver bara gå en introduktionsutbildning för att få övningsköra för personbil och lätt lastbil (B-behörighet).

Om övningskörningen gäller för något annat fordon, till exempel motorcykel eller lastbil, behöver ni inte gå en sådan utbildning. Det behöver ni inte heller om eleven redan har B-körkort och övningskörningen avser

  • utökad B-behörighet (B96) eller
  • hävande av villkor att köra automatväxlad bil (78.).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.