Vid flera underkända utandningsprov kommer det att krävas service av alkolåset. Samma sak gäller om utandningsprov inte lämnas under färd. Vid service skickas uppgifter ur alkolåsets logg till oss som får kännedom om att du försökt köra fordonet med alkohol i utandningsluften. Om du inte genomför service inom föreskriven tid går fordonet inte att starta, utan får bogseras eller bärgas till en alkolåsverkstad för att alkolåsets blockering ska kunna hävas. Underkända utandningsprov kan både få konsekvenser för fortsatt körkort med villkor om alkolås och för att få tillbaka körkortet efter villkorstiden.