Om du under villkorstiden inte bedöms uppfylla kraven på lämplighet kommer ditt villkor om alkolås undanröjas och en återkallelsetid bestämmas. Återkallelsetiden kommer som minst motsvara återstående villkorstid. För att få tillbaka körkort efter återkallelsen behöver du ansökan om körkortstillstånd.