Du som har körkort med villkor om alkolås måste inte ta om ditt körkort vid villkorstidens slut. Det är under förutsättning att villkoret om alkolås inte undanröjs på grund av misskötsamhet under villkorstiden.

Du som inte har villkor om alkolås och istället får ditt körkort återkallat mer än ett år måste ta om ditt körkort. Du som har ett körkort med prövotid och får detta återkallat måste ta om sitt körkort oavsett.