Ja. Vill du avsäga dig ditt villkor om alkolås måste du meddela detta skriftligen till Transportstyrelsen som då kommer att undanröja ditt villkor. Ditt körkort kommer istället att återkallas. Den nya återkallelsetiden motsvarar den villkorstid som återstår vid undanröjandet, det går alltså inte att tillgodoräkna sig tidigare tid som körkortet varit omhändertaget/återkallat.