Ja, det är möjligt. Därför är det viktigt att följa alkolåsleverantörens instruktioner om hur du ska använda alkolåset. Detta är mycket viktigt att komma ihåg eftersom du som är registrerad för alkolåset ansvarar för alla utandningsprov som registreras i alkolåsets minne och det kan påverka det fortsatta innehavet av körkort.