Villkorstiden, det vill säga den tid då man har ett körkort med villkor, är ett eller två år. Tiden räknas från delgivningen av beslutet om körkort med villkor om alkolås. Det går alltså inte att tillgodoräkna sig den tid körkortet varit omhändertaget/återkallat. Den längre villkorstiden gäller för den som dömts för grovt rattfylleri och för den som återfallit i rattfylleri under de fem senaste åren.