Hur tung släpvagn eller husvagn din bil får dra kan du läsa på registreringsbeviset.

Du kan också använda e-tjänsten släpvagnskalkylatorn för att ta reda på hur tung släpvagn eller husvagn du får dra.

Släpvagnskalkylatorn  

Det förekommer två typer av registreringsbevis, ett nytt och ett äldre. Båda typerna visas på denna sida. 

Den nya typen av registreringsbevis

Den nya typen av registreringsbevis, siffror visar var uppgifterna finns, foto

 Från och med år 2009 utfärdas registreringsbevis av Transportstyrelsen.

Siffra 1, illustration Högsta vikt bromsat släp
Här kan du utläsa den högsta tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) som gäller för bilen. Vikten får inte överskridas. Det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.
Siffra 2, illustration Högsta vikt obromsat släp
Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell. Saknar släpvagnen bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde
Siffra 3, illustration Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp
Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde. Bruttovikt är bilens respektive släpvagnens aktuella vikt (inklusive last).
Siffra 4, illustration Högsta totalvikt på släpet för B-körkort
För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte överstiga den vikt som anges här. Uppgift om släpvagnens totalvikt finns på släpvagnens registreringsbevis. Observera dock att hur mycket du får lasta även beror på vilken bil som ska dra släpvagnen - se punkt 1.
Siffra 5, illustration Bilens tjänstevikt
Tjänstevikten är bilens vikt "körfärdig" inklusive föraren. Last och passagerare ingår inte.
Siffra 6, illustration Bilens totalvikt
Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten. Maxlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för.

Den äldre typen av registreringsbevis

Den äldre typen av registreringsbevis, siffror visar var uppgifterna finns, foto

 

Siffra 1, illustration Högsta släpvagnsvikt
Här kan du utläsa den största tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens och lastens sammanlagda vikt) som gäller för bilen. Vikten får inte överskridas. Det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.
Siffra 2, illustration Bilens tjänstevikt
Tjänstevikten är bilens vikt körfärdig. I tjänstevikten ingår föraren.
Siffra 3, illustration Bilens totalvikt
Totalvikten är summan av bilens tjänstevikt och maxlast (maxlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för).
Siffra 4, illustration Högsta totalvikt på släpet för B-körkort
För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte överstiga den vikt som anges här. Observera dock att hur mycket du får lasta även beror på vilken bil som ska dra släpvagnen - se punkt 1.
Siffra 5, illustration Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp
Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde. Bruttovikten är bilens respektive släpvagnens aktuella vikt (inklusive last).
Siffra 6, illustration Högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn
Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell.
Saknar släpvagnen bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde.