Här finns en checklista som du kan använda för att säkerställa att du gjort nödvändiga inställningar och kontroller.

 Är backspeglarna rätt inställda? Räcker bilens ordinarie backspeglar?

Är elkontakten ansluten? Fungerar alla lyktor och blinkrar?

Är lasten säkrad? Är den placerad så att kultrycket är rätt?

 

Är den demonterbara kulan rätt fastsatt i bilen?

Är katastrofbromsvajern* rätt fastsatt i bilen?

Är släpvagnens parkeringsbroms lossad?

Har du kopplat rätt?

*) Lägg inte vajern runt kulhalsen om det finns en ögla att fästa den i. Vissa EU-typgodkända kulkopplingar saknar dock ögla för att fästa katastrofbromsvajern i.