Kontrollera här vilken körkortsbehörighet du behöver för din släpvagn.

B-körkort, alternativ 1

behövs om släpvagnens totalvikt är högst 750 kg. 

Bil med lätt släpvagn, illustration 

B-körkort, alternativ 2

Om släpvagnens totalvikt är mer än 750 kg får inte släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt vara högre än 3 500 kg.  

Bil med släpvagn som har två hjulaxlar, illustration

B-körkort, utökad behörighet B

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 4 250 kg. 

 

Bil med husvagn som har en hjulaxel, illustration

BE-körkort

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg med en eller flera tillkopplade släpvagnar. Släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3 500 kg.

 

Bil med husvagn som har två hjulaxlar, illustration

Övergångsregler

Körkortslagstiftningen inom Europa tillämpar ofta en princip som kallas "grandfather rights" (farfarsrättigheter). Det innebär att gamla regler kan fortsätta att gälla för den som redan har ett körkort när nya regler införs. Ett exempel är att en B-behörighet, som förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra personbil med en totalvikt över 3 500 kg. Men om körkortet har blivit ogiltigt och sedan utfärdas på nytt efter den 1 juli 1996 gäller inte denna rättighet. Läs mer på våra sidor om körkort.

Hur tung släpvagn eller husvagn får din bil dra?

Uppgift om hur tungt släp din bil får dra (högsta släpvagnsvikt) finns på bilens registreringsbevis.