Ja, under förutsättning att följande tre krav uppfylls:

  • husvagnen avregistreras,
  • fjädringen sätts ur funktion på ett varaktigt sätt,
  • vagnen förses med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).