Vilken utrustning krävs på efterfordon?

Belysning under mörker

  • två röda positionslyktor bak
  • en vit positionslykta fram, om efterfordonet skjuter ut mer än 200 millimeter in mot vägens mitt från dragfordonet
  • två röda reflexanordningar bak
  • orangegula sidomarkeringsreflexer för sken åt sidan
  • två vita positionslyktor fram, om efterfordonet skjuter ut mer än 200 millimeter i sidled från dragfordonet
  • två vita reflexer framtill.

Körriktningsvisare

Efterfordon som börjar användas 1 januari 2005 eller senare ska ha två körriktningsvisare med orangegult ljus. 

Transportstyrelsen rekommenderar att även äldre efterfordon utrustas med körriktningsvisare.

Bromsar

Efterfordonet får vara bromsat eller obromsat. Om det finns broms ska den kunna minska farten på efterfordonet och få det att stanna snabbt och säkert.

Efterfordon som har bromsar måste uppfylla de krav som gäller enligt VVFS 2003:20.

Däck

Däcken ska vara dimensionerade för minst den axelbelastning som fordonet har. Något krav på mönsterdjup finns inte på däcken, utan kravet är att däckets väv (kord) inte får synas.

Kopplingsanordning

Efterfordonet ska vara kopplat på ett säkert sätt till dragfordonet. Förbindelsen ska klara de påfrestningar som den utsätts för.

Skylt för långsamtgående fordon

Skylten för långsamtgående fordon (LGF-skylten) ska vara typgodkänd och placeras baktill och utanpå fordonet med en av triangelns spetsar uppåt. Lägsta höjdplacering är 0,6 m och högsta  är 1,8 m, mätt från marken och till LGF-skyltens nedre del.