Fordonet har förvärvats från Försvarsmakten i Sverige

Här finns information om hur du registrerar ett fordon som kommer från Försvarsmakten (ett militärfordon).

Du som har köpt ett fordon som har sitt ursprung i Försvarsmaktens militära fordonsregister måste ansöka om ursprungskontroll innan fordonet kan registreras.

Skicka in de här dokumenten med din ansökan

Följande dokument ska skickas in till Transportstyrelsen när du ansöker om ursprungskontroll vid egen tillverkning.

1. Ansökan

Antingen skickar du in ett ärendeblad för den ansökan som du skapat via vår e-tjänst. Eller så skickar du in en ifylld ansökningsblankett.

Observera att du i din ansökan väljer ursprungsbeskrivningen "Fordonet har förvärvats från försvarsmakten i Sverige".

2. Underskrivet utdrag från Försvarsmaktens militära fordonsregister (Mifor).

Utdraget får inte vara äldre än tolv månader och du måste skicka in det med underskrift från Försvarsmaktens personal i original.

Om du har frågor eller vill beställa ett utdrag kan du ringa till Försvarsmaktens växel på telefonnummer 08 - 788 75 00 eller skicka e-post till mifor-fmlog@mil.se.

Se exempel på hur ett utdrag från Mifor kan se ut:

Dokument 1 fram

Dokument 1 bak

3. Kopia på köpehandling, kvitto eller annan handling som visar hur fordonet har blivit ditt

Av köpehandlingen ska det framgå vem som är säljare respektive köpare, vad som sålts och datum för försäljningen. Observera att identifieringsnummer (chassinummer) eller annan specifik uppgift för fordonet måste finnas.

Använd e-tjänst eller blankett

Gör din ansökan i vår e-tjänst. Kom ihåg att du måste skriva ut din ansökan innan du skickar in den.

Ansök om ursprungskontroll

Vill/kan du inte använda e-tjänsten, fyll i och skriv ut ansökningsblanketten på din dator, eller beställ den från kundtjänst för fordonsfrågor.

Avgift

När du har skapat din ansökan får du ett ärendenummer och ett OCR-nummer som du använder vid betalning av ansökningsavgiften. Observera att du som använder e-tjänsten måste skriva ut och underteckna bekräftelsen på din ansökan.

Du som använder blanketten får en avi med OCR-nummer för betalning av ansökningsavgiften till dig med posten när vi tagit emot din ansökningsblankett samt övriga dokument som krävs.

Se aktuell avgift för ursprungskontroll.