Rapportera riskutbildning

Den som anordnar riskutbildning ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomfört utbildningen. Här kan du rapportera genomförd riskutbildning om du ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva riskutbildning.

Nya regler vid rapportering

Från den 1 december 2021 ska den som rapporterar in genomförd utbildning eller avlagt kunskapsprov försäkra att de uppgifter som lämnas är korrekta.

Rapportering av genomförd utbildning

Den som anordnar riskutbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när utbildningen har genomförts av den sökande.

 • behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • högst 3 rapportörer medges per tillstånd
 • rapportering av genomförd utbildning får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsens föreskrifter för avsedda utbildningar
 • rapportering ska ske omgående efter utbildningens genomförande
 • tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • tillståndshavaren ska omgående avanmäla rapportören när anställningen upphör eller förändras
 • tillståndshavare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning
 • tillståndshavare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Så här rapporterar du i olika steg

 1. Om flera tillståndshavare finns knutna till inloggad rapportör visas samtliga, välj den som är aktuell och klicka på nästa.
 2. Välj utbildning och klicka på nästa.
 3. Välj utbildningsdatum, fyll i personnummer på deltagare och klicka på lägg till elev.
 4. Om fel elev blir tillagd tar du bort den raden genom att klicka på Ta bort. Klicka på Spara för att rapportera in.
 5. Systemet bekräftar att rapportering mottagits.

Välj sedan att logga ut eller Rapportera fler.

Om du vill rapportera elever via fil

Istället för att ange alla elever för hand i steg 3 kan du välja att mata in uppgifterna med hjälp av en fil.

 1. Klicka på Ladda upp fil och hämta aktuell xml-fil på din enhet.
 2. Systemet lägger till personerna från filen i samma lista som de manuellt inmatade personerna. Om det är problem med någon post visas den istället i en fellista och du kan välja att mata in eleven manuellt enligt instruktionerna ovan istället.
 3. Det går utmärkt att blanda filinmatning med manuell inmatning, och även att ladda upp flera filer efter varandra. Var dock noga med att alla elever i filen har gått samma utbildning som du valde i steg 2!
 4. Om någon av posterna som läggs till i listan är fel kan den tas bort genom att klicka på länken Ta bort. Observera att den inlästa filen inte modifieras av Transportstyrelsen på något sätt.

Om något går fel vid registreringen

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha godkänt registreringen, då behöver du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefonnummer

Sök tidigare inrapporterade riskutbildningar

I tjänsten Sök rapporterade riskutbildningar hittar du de riskutbildningar som du tidigare har rapporterat in till Transportstyrelsen.

Sök rapporterade riskutbildningar  

Alla registreringar och sökningar som görs i tjänsten registreras av Transportstyrelsen. Som myndighet, med ansvar för registret, måste vi kunna se vem som registrerat vad, när och på vilket sätt. Detta gör vi för att förhindra missbruk av tjänsten. Vi vill också följa upp hur tjänsten används för att kunna utveckla den. 

Författningar

Regler för rapportering av riskutbildning finns i följande regelverk:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!