Rapportera introduktionsutbildning

Den som anordnar introduktionsutbildning ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomfört utbildningen. Här kan du rapportera genomförd introduktionsutbildning om du ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva introduktionsutbildning.

Nya regler vid rapportering

Från den 1 december 2021 ska den som rapporterar in genomförd utbildning eller avlagt kunskapsprov försäkra att de uppgifter som lämnas är korrekta.

Handledare måste ansöka om att bli godkänd

Tänk på att den blivande handledaren efter utbildningen själv måste ansöka om att bli godkänd handledare. En ansökan om godkännande krävs även om introduktionsutbildning rapporteras via denna e-tjänst.

Rapportering av genomförd utbildning

Den som anordnar introduktionsutbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när en elev eller en handledare har genomgått utbildningen.

 • behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • högst 3 rapportörer medges per tillstånd
 • rapportering av genomförd utbildning får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsens föreskrifter för avsedda utbildningar
 • rapportering ska ske omgående efter utbildningens genomförande
 • tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • tillståndshavaren ska omgående avanmäla rapportören när anställningen upphör eller förändras
 • tillståndshavare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning
 • tillståndshavare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Så här rapporterar du i olika steg

Logga in med e-legitimation.

 1. Välj utbildningsanordnare och rapporteringstyp manuellt.
 2. Välj utbildningsdatum.
 3. Fyll i personnummer på deltagare och klicka lägg till, detta upprepas för alla deltagare som ska registreras. Klicka på rapportera.
 4. En sida med bekräftelse på rapporterade uppgifter presenteras.

Välj sedan att logga ut eller att rapportera fler.

Om du vill rapportera elever via fil

 1. Välj i steg 1 att rapportera uppgifterna via fil.
 2. Klicka på välj fil och hämta aktuell xml-fil på din enhet.
 3. Klicka nu på nästa.
 4. En lista med deltagare visas, stämmer listan, välj att klicka på rapportera, annars tar du bort felaktigt tillagda personer eller går till föregående och lägger upp en ny fil.
 5. En sida med bekräftelse på rapporterade uppgifter presenteras, välja att spara bekräftelsen (som PDF) eller skriv ut den.

Välj att logga ut eller att registrera fler.

Exempel på xml-fil 

Om något går fel vid registreringen

En förutsättning för att tjänsten ska fungera är att vi har uppgifter om den blivande handledaren och eleven i vägtrafikregistret.

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha godkänt registreringen, då behöver du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefonnummer

Alla registreringar och sökningar som görs i tjänsten registreras av Transportstyrelsen. Som myndighet, med ansvar för registret, måste vi kunna se vem som registrerat vad, när och på vilket sätt. Detta gör vi för att förhindra missbruk av tjänsten. Vi vill också följa upp hur tjänsten används för att kunna utveckla den. 

Författningar

Regler för rapportering av introduktionsutbildning finns i följande regelverk:

Rapportera introduktionsutbildning  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!