Infrastrukturavgifter - visa uppgifter

Beskrivning av tjänsten:

Visar betalda och obetalda avgifter samt passager som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett avgiftsbeslut. Du kan se avgifter och avgiftsbeslut för både Motala och Sundsvall.  Länk till e-tjänsten:
https://tsinat.transportstyrelsen.se/secure/logon/logon.aspx?url=https://tsinat.transportstyrelsen.se/secure/beslut/infrastrukturavgift

Öppnas i nytt fönster:
Ja

Statustyp:
open

Statustext:


Samlar in personlig data:
Nej

Till toppen