E-tjänster inom vägtrafik

Välj den e-tjänst som passar ditt ärende bäst.

Alla e-tjänster inom fordonsområdet.

Alla e-tjänster inom körkortsområdet till privatpersoner och företag eller organisationer.

Privatperson

Företag och organisationer

Blanketter

Alla e-tjänster inom yrkestrafiksområdet.

Tekniskt underhåll den 2 april

Söndagen den 2 april kommer vi ha underhåll på våra e-tjänster, detta innebär att störningar kommer att förekomma vilket gör att det inte är lämpligt att använda e-tjänsterna för yrkestrafik.

Buss- och godstrafik

Taxitrafik

Utbildning inom yrkesförarkompetens

Övrigt