Fordon i taxitrafik

En tillståndshavare är skyldig att anmäla de fordon som ska användas i taxitrafiken till Transportstyrelsen. Använd e-tjänsten som länkas till längst ner på sidan för att göra fordonsanmälan. 

Anmälan av fordon

Du kan bara anmäla ett fordon som är registreringsbesiktat för taxitrafik. När du gör fordonsanmälan kan du samtidigt beställa gula registreringsskyltar. Du ska också anmäla vilken redovisningscentral som fordonets taxameter överför uppgifter till.

Läs mer om redovisningscentraler för taxitrafik.

Utökning av fordon

Om du vill utöka trafiken med fler fordon ska du styrka de ekonomiska resurserna. Vid utökning av verksamheten prövar Transportstyrelsen tillståndshavarens lämplighet på nytt.

Avanmälan av fordon

Anmälda fordon, som inte längre ska användas i taxitrafiken, ska avanmälas. När ett fordon inte längre ska användas i taxitrafik ska de gula registreringsskyltarna återlämnas till Transportstyrelsen.

Mina yrkestrafikuppgifter

I vår e-tjänst Mina yrkestrafikuppgifter kan du se vilka uppgifter som Transportstyrelsen har registrerade om ditt tillstånd. Du kan också se vilka fordon som är anmälda på tillståndet och hantera dessa. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!