Taxitrafiktillstånd

Du måste ha taxitrafiktillstånd för att få bedriva taxitrafik.

Taxitrafik definieras i taxitrafiklagen. Det är trafik som bedrivs med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer.

Transportstyrelsen prövar om den som ansöker är lämplig att få ett taxitrafiktillstånd. Den som ansöker om taxitrafiktillstånd ska uppfylla kraven på:

 • yrkeskunnande
 • ekonomiska förhållanden
 • gott anseende

Den som ansöker om taxitrafiktillstånd behöver bland annat ha kunskaper om:

 • juridik
 • ekonomisk ledning av ett företag
 • tekniska normer och driftsförhållanden
 • trafiksäkerhet

Den som bedriver taxitrafik ansvarar bland annat för:

 • företagets fordon
 • dina anställdas arbetsförhållanden
 • företagets juridiska agerande, och
 • företagets affärsmässiga ledning.

Läs mer om vad du behöver kunna och om kunskapsprovet.

Läs mer om vad som krävs av dig och hur du ansöker om taxitrafiktillstånd.

Taxifordon

Ett fordon får användas i taxitrafik först när en fullständig fordonsanmälan har kommit in till Transportstyrelsen.

Läs mer om fordon i taxitrafik.

Taxitrafiklagstiftningen gäller inte så kallad mc-taxi eller pod-taxi.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!