Handledare och övningskörning

Här har vi samlat några av de frågor som vi får om handledare, introduktionsutbildning och övningskörning.

Du kan läsa mer på sidorna Handledare och Introduktionsutbildning.

Handledare och introduktionsutbildning

Du ansöker om att bli handledare direkt via e-tjänsten Ansök om handledarskap.

Läs mer om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

För att vi ska kunna besluta om handledarskap måste:

 • du ansöka om handledarskap
 • eleven ha ett körkortstillstånd
 • både eleven och handledaren ha en giltig introduktionsutbildning om det gäller bil och lätt lastbil (behörighet B).

Läs mer om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift för din ansökan om att bli handledare.

Om alla krav är uppfyllda och alla handlingar kommit in, tar det i normalfallet två till fyra veckor att få handledarbeviset.

Om du vill beställa en kopia av ditt handledarbevis eller om du undrar om ditt bevis fortfarande gäller, kan du ringa vår kundtjänst för körkort på 0771-81 81 81.

För att en ansökan om handledarskap ska bli godkänd måste:

 • man ha fyllt 24 år
 • eleven ha ett körkortstillstånd
 • både handledaren och eleven ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för bil
 • handledaren ha ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Han eller hon ska ha haft behörighet för det fordon som övningskörningen gäller för, under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

Läs mer om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Man kan inte bli handledare:

 • om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis fortkörning eller kört mot rött ljus
 • om ditt körkort varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av rattfylleri, opålitlighet ur nykterhetssynpunkt eller grova brott
 • om ditt körkort under de senaste tre åren gällt med villkor om alkolås
 • om du redan har giltiga godkännanden för fem elever.

Läs mer om handledarskap och vilka regler som gäller.

En handledare kan ha max fem elever samtidigt.

Man måste göra en ansökan för varje elev.

Läs mer om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Man kan häva handledarskap som blev godkända innan den 1 februari 2012. Ett handledarskap som godkänts efter detta datum är giltigt i 5 år, oavsett om eleven tar körkort eller inte. Skulle handledaren få sitt körkort återkallat upphör handledarskapet omedelbart.

Om ditt körkort återkallas är du inte längre handledare för den behörighet som blir återkallad. För att bli handledare igen måste du ansöka på nytt.

Läs mer om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Det måste ha gått fem år från det att A-begränsad övergick till A. Det innebär att du inte kan tillgodoräkna dig de två åren då du hade A-begränsad.

Läs mer om de olika behörigheterna för motorcykel.

Handledaren behöver gå utbildningen igen om den tidigare utbildningen inte längre är giltig och hen ska ansöka om att bli handledare på nytt för bil och lätt lastbil (behörighet B).

Eleven behöver gå utbildningen igen om den tidigare utbildningen inte längre är giltig och hen ska övningsköra privat för bil och lätt lastbil (behörighet B). Eleven måste ha en giltig introduktionsutbildning under hela den tid som övningskörningen pågår.

Läs mer om introduktionsutbildning för övningskörning med personbil. 

Nej. Det är samma introduktionsutbildning för dig som är handledare och för eleven, men ni behöver inte gå vid samma tillfälle.

Läs mer om introduktionsutbildning för övningskörning med personbil. 

Övningskörning

För samtliga behörigheter krävs att eleven innehar giltigt körkortstillstånd.

Behörighet

Ålder

A1 lätt motorcykel 15 år och 9 månader
A2 mellanstor motorcykel 17 år och 6 månader
A motorcykel

19 år och 6 månader**

23 år ***

B personbil utan släp 16 år
B personbil samt enbart ett lätt släpfordon 17 år och 6 månader
B lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon 17 år och 6 månader

B utökad behörighet (B:96) personbil och
lätt lastbil samt enbart ett släpfordon där
totalvikten för fordonskombinationen uppgår
till max 4 250 kg

17 år och 6 månader

BE personbil och lätt lastbil samt ett eller
flera släpfordon vars totalvikt inte överskrider
3 500 kg 

18 år

C1* medeltung lastbil samt enbart ett lätt släpfordon   

18 år

C1E* medeltung lastbil samt ett eller flera släpfordon
oavsett vikt 
 

18 år

C* tung lastbil samt enbart ett lätt släpfordon  20 år
CE* tung lastbil samt ett eller flera släpfordon
oavsett vikt  

20 år

 
 D1* mellanstor buss samt enbart ett lätt släpfordon  20 år 
D1E* mellanstor buss samt ett eller flera släpfordon
oavsett vikt 
20 år 
D* buss samt enbart ett lätt släpfordon  23 år 
DE * buss samt ett eller flera släpfordon oavsett vikt 23 år

*för att få övningsköra måste eleven normalt ha ett körkort med B-behörighet.

**för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörighet A2 under minst 1 år och 6 månader.

*** för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren inte har haft körkort med behörighet A2 under minst 1 år och 6 månader.

Du får ha passagerare med dig under förutsättning att övningskörningen kan ske på ett trafiksäkert sätt.

Nej, handledaren måste antingen vara passagerare på samma MC som eleven eller köra en egen MC.

Nej, en handledare kan endast övningsköra med en elev vid varje övningskörningstillfälle.

Ja, du får vara handledare. Men eftersom handledaren räknas som förare måste bilen vara anpassad så att hen kan ta över körningen vid behov. Det innebär att det fordon ni övningskör med måste ha de anpassningar eller hjälpmedel som krävs enligt handledarens körkort.

Varje land har sina egna lagar och regler att följa när det gäller övningskörning. Kontakta därför respektive land för att se vad som gäller där.

Läs mer på webbsidan Ditt Europa om regler för att ta körkort i ett annat EU-land. Ditt Europa är en EU-webbplats som ska hjälpa dig att göra saker i andra europeiska länder.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!