Nej. Villkorstiden räknas från den dag du delges bifallsbeslutet och löper ett eller två år (enligt beslutet) oavsett hur lång tid ditt körkort tidigare varit återkallat.