×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Nej. Villkorstiden räknas från den dag du delges bifallsbeslutet och löper ett eller två år (enligt beslutet) oavsett hur lång tid ditt körkort tidigare varit återkallat.