Intyg om sjötjänstgöring

Om en sjöman vill åberopa sjötid som inte finns registrerad krävs ett intyg där uppgifter om fartyget och tjänstgöringen framgår.

Alla kopior ska vara vidimerade och intyget ska vara undertecknat av någon som kan kontaktas för kontroll. Intyg om sjötjänstgöring ska endast skickas till Transportstyrelsen tillsammans med ansökan om behörighet eller certifikat.

Intyget kan även skrivas på ett brevpapper av intygsgivaren men det måste då innehålla samtliga uppgifter som efterfrågas på blanketten.

Sjötid enligt intyg registreras inte som mönstring i sjömansregistret. Intygad tid redovisas inte på sjötjänstutdraget.

Uppgifter i sjöfartsbok är inte giltiga som dokumentation av sjötid för behörighet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!