Rekonstruktion av besättning

På rederikontoret i land ska alltid finnas möjlighet att rekonstruera den vid ett visst tillfälle ombordvarande besättningen.

Observera att det inte räcker med att besättningen kan rekonstrueras efter avslutad resa; rederiet måste alltid veta vilken personal som finns ombord även om besättningslistan från fartyget inte är tillgänglig, till exempel på grund av sjöolycka.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!