Ändring av ägarförhållanden – skepp

Här hittar du information om hur du ansöker om förändrat ägarförhållande för ett skepp.

Följande handlingar krävs vid ändring av ägarförhållanden av skepp

Anmälan om ägarbyte av skepp ska göras senast en (1) månad efter förvärvet. 

Skepp som är förvärvat med villkor

Om du har förvärvat ett skepp med villkor om äganderättsförbehåll eller något annat liknande villkor, behöver du inte ansöka om inskrivning av ditt förvärv. Däremot har du rätt att få ditt förvärv inskrivet även om ett sådant villkor gäller. Det kommer då att framgå av registret att äganderätten är villkorad.

När villkoret inte längre gäller, ska du ansöka om inskrivning av ditt förvärv inom en månad från den tidpunkt då förbehållet upphörde. Det gäller både i de fall du valt att skriva in ditt villkorade förvärv och i de fall du valt att inte skriva in det.

Om du har fått ditt förvärv inskrivet med villkor och du sedan förlorar din rätt till skeppet på grund av att du inte uppfyllt villkoret, ska inskrivningen tas bort ur registret. Det är överlåtaren eller förvärvaren som ska ansöka om det.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!