Sök i fartygsregistret

För att söka i fartygsregistret behöver du vara behörig för direktåtkomst. Du kan söka på fartygssignal, fartygsnamn eller ändringsdatum.

För att få direktåtkomst och söka i fartygsregistret behövs ett tillstånd och en behörighet från Transportstyrelsen. Här beskrivs hur du ansöker om direktåtkomst och behörighet till fartygsregistret.

Söktjänsten är endast för information och utskrifterna är inte officiella. Kontakta sjöfartsregistret om du behöver officiella utskrifter.

Sökning på fartygssignal

Skriv in fartygssignal och välj om du ska söka med lika med, skilt från eller innehåller:

  • För skepp och skeppsbygge: Sxxx (t ex SBCD)
  • För båt: SFB-xxxx (t ex SFB-1234) eller SFC-xxxx (t ex SFC-5678)

Sökning på fartygsnamn

Skriv in korrekt namn, eller korrekt del av namn, på fartyget och välj om du ska söka med lika med, skilt från eller innehåller:

Resultatet listas efter fartyg som faller in under sökkriteriet. Exempel:

  • Fartygets namn lika med MARE = alla fartyg som heter "MARE"
  • Fartygets namn innehåller MARE = alla fartyg som börjar med "MARE"

Sökning på ändringsdatum

Du kan söka på ändringsdatum genom att välja att datumet ska vara lika med, större än, mindre än, större än eller lika med, mindre än eller lika med samt intervall. Sökning på ändringsdatum ger träff på det senaste datum ett objekt ändrades.
För att se alla objekt som ändrats en speciell dag måste man söka under förmiddagen direkt efter den aktuella dagen. 

Hur ofta uppdateras uppgifterna?

Uppgifterna visar status per föregående inskrivningsdag och avslutade införingar aktuell inskrivningsdag. Pågående införingar i registret visas inte. Kontakta sjöfartsregistret om du behöver information om pågående införingar.

Kontakt och Support

Du som söker i fartygsregistret och har frågor, kontakta sjöfartsregistret:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!