Övergångsbestämmelser

Lagändringarna innebär att vissa fartyg från och med den 1 februari 2018 inte längre räknas som skepp, utan som båtar. För att denna omställning ska fungera så bra som möjligt, har det tagits fram övergångsbestämmelser.

Fartyg som är över 24 meter

Ett fartyg vars största längd överstiger 24 meter räknas fortsatt som skepp och får stå kvar i fartygsregistrets skeppsdel.

Fartyg som är 24 meter eller mindre

Ett fartyg vars största längd är 24 meter eller mindre räknas som båt. De nya reglerna påverkar ett sådant fartyg på lite olika sätt, beroende på om det finns inteckningar eller inte i fartyget (se nedan).

Om du har ett fartyg utan inteckningar

Om du har ett ointecknat fartyg vars största längd är 24 meter eller mindre och fartyget är registrerat i fartygsregistrets skeppsdel, så kommer fartyget föras över till båtdelen någon gång under perioden 1 februari 2018 – 1 februari 2020. Du behöver inte göra någonting för att ditt fartyg ska föras över, utan Transportstyrelsen ansvarar för att överföringen sker. Överföringen är dessutom kostnadsfri.

I samband med överföringen till båtdelen kommer fartyget att få en ny nationalitetshandling och en ny signal. Mer information om din nya signal får du när fartyget förs över till båtdelen. Du kommer då även att få information om hur du går till väga för att ändra ditt radiotillstånd hos Post- och telestyrelsen (PTS).

Om du har ett intecknat fartyg

Om du har ett fartyg vars största längd är 24 meter eller mindre, så kommer det fortsatt stå kvar i fartygsregistrets skeppsdel om det finns inteckningar i fartyget. Så länge det finns någon inteckning i fartyget kommer fartyget att räknas som skepp. Eventuella inteckningar gäller fortsatt till dess att de tas bort (dödas). Du kommer däremot inte kunna ta ut nya inteckningar i fartyget.

Men om de befintliga inteckningarna tas bort (dödas), så kommer fartyget genast att föras över till fartygsregistrets båtdel. I samband med överföringen till båtdelen kommer fartyget att få en ny nationalitetshandling och en ny signal. Mer information om din nya signal får du när fartyget förs över till båtdelen. Du kommer då även att få information om hur du går till väga för att ändra ditt radiotillstånd hos Post- och telestyrelsen (PTS).

Fartygsmärkning

Reglerna gällande fartygsmärkning skiljer sig åt mellan skepp och båtar. Information om märkning av din båt får du när fartyget förs över till båtdelen och du hittar det även här.

Skeppsbyggen

Vad gäller om jag har ett skeppsbygge som är registrerat i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel innan den 1 februari 2018?

Då får det (oavsett blivande längd) fortsatt stå kvar i skeppsbyggnadsdelen och behandlas som ett skeppsbygge. Det är fortfarande möjligt att ta ut nya inteckningar i ditt registrerade skeppsbygge.

Vad gäller om jag vill överföra mitt färdigbyggda skeppsbygge till skeppsdelen?

Om fartyget när det är färdigbyggt har en största längd på 24 meter eller mindre kan fartyget registreras i skeppsdelen om inteckning gäller, söks eller beviljas. I de situationerna ska även inteckningar som gäller i bygget föras över till skeppsdelen.

Därefter gäller de regler som ovan beskrivs för fartyg som har en största längd på 24 meter eller mindre och som har inteckningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!