Avgifter och stämpelskatt

Transportstyrelsen tar ut avgifter för registrering i och direktåtkomst till fartygsregistret samt expeditionsavgifter för bevis om registrerings- eller inskrivningsåtgärder.

Här finns de aktuella avgifterna gällande fartygsregistrering samlade. Information om de aktuella avgifterna finns även i Transportstyrelsens vid var tid gällande avgiftsföreskrift, se Transportstyrelsens författningssamling. 

Avgifter betalas mot faktura som skickas separat.

Stämpelskatt

Stämpelskatt på skeppsinteckningar måste betalas innan pantbreven ges ut.

Stämpelskatten är 0,4 % av inteckningsbeloppet (dvs. det belopp som man tar ut inteckningen för).

Kontakta sjöfartsregistret för mer information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!