Båtbyggnadsförskott

Den som har beställt båt och lämnat/kommer att lämna förskott i form av pengar eller byggnadsämnen till tillverkaren och har upprättat ett skriftligt avtal om detta, kan registrera avtalet. 

Enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott, har du rätt att registrera avtalet om båtbyggnadsförskott hos fartygsregistret.

Följande handlingar krävs vid registrering av båtbyggnadsförskott

  • Blankett nr 21: ansökan om båtbyggnadsförskott.
  • Avtalet i original.
  • Personbevis utvisande medborgarskap, om beställaren är en privatperson.
  • Bolagsverkets registreringsbevis, inte äldre än 1 år, om beställare/tillverkare är juridisk person.
  • Utredning om längd, bredd, skrov och styrförmåga.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!