Registrera skepp

Alla svenska skepp som har en största längd överstigande 24 meter ska vara registrerade i fartygsregistrets skeppsdel.

Vid registrering av skepp krävs följande handlingar

  • Blankett nr 1: anmälan av skepp för registrering.
  • Förvärvshandling (köpebrev, Bill of Sale, gåvobrev etc) i original.
  • Personbevis från Skatteverket utvisande medborgarskap om köparen är en privatperson.
  • Bolagsverkets registreringsbevis, inte äldre än 1 år, om köpare/säljare/tillverkare är juridisk person.
  • För fiskeskepp: Kopia på fiskelicens.

Fartygsbevis som utfärdas av Transportstyrelsen efter skeppsmätning.

Vid registrering av utländskt skepp krävs dessutom följande handlingar

  • Avregistreringsintyg, om skeppet tidigare var registrerat i det förra hemlandet. För att ett avregistreringsintyg ska godkännas ska fartygsregistret ha samma funktion som det svenska, dvs. vara ett rättighetsregister (inskrivningsregister). Handlingen ska ges in i original.
  • Om skeppet inte var registrerat tidigare behövs ett intyg som visar detta och då måste också skeppets tidigare ägarsteg redas ut. Handlingen ska ges in i original. Ett registreringsbevis, inte äldre än 1 år, från den utländska motsvarigheten till Bolagsverket eller annan utredning som visar att säljarens företrädare är behörig, ska även ges in om säljaren är en juridisk person.

Anmälan om skepp för registrering ska göras senast en (1) månad efter förvärvet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!