Minor

Östersjön är troligtvis det hav i världen som har störst koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. Mycket härstammar från tiden under och efter världskrigen, där det fortfarande är riskfyllt att beröra föremål som påträffas på botten eller i vattenvolymen.

Ungefär 160 000 minor fälldes i våra omgivande farvatten under de båda världskrigen. De flesta känner inte till att tiotusentals av dessa minor finns kvar än idag, sjunkna på havets botten, där de utgör ett stort problem för utvecklingen av Östersjön och Västerhavet. Med hjälp av historiska källor – krigsdagböcker, minkort, stridsberättelser, minsvepningsrapporter m.m. – arbetar nu minröjande fartyg med stor precision. Historieforskningen bidrar till att Östersjön idag kan utvecklas på ett säkert sätt.

Av den anledningen har Försvarsmakten i samverkan med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen upprättat webbaserad information, som redogör i stort för områden inom svenskt sjöterritorium och ekonomisk zon där det kan finnas risk för att påträffa bland annat minor.

Mer information om minor finns på Försvarsmaktens webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!