Minor

Östersjön är troligtvis det hav i världen som har störst koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. Mycket härstammar från tiden under och efter världskrigen, där det fortfarande är riskfyllt att beröra föremål som påträffas på botten eller i vattenvolymen.

Av den anledningen har Försvarsmakten i samverkan med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen upprättat webbaserad information, som redogör i stort för områden inom svenskt sjöterritorium och ekonomisk zon där det kan finnas risk för att påträffa bland annat minor.

Mer information om minor finns på Sjöfartsverkets webbplats. Där finns också länkar till Försvarsmaktens och Kustbevakningens webbsidor om oexploderad ammunition.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information