Auktoriserad fristående Luftvärdighetsgranskare

Här beskrivs hur fristående tekniker med giltigt Del-66 certifikat ansöker om att erhålla auktorisation för utföra luftvärdighetsgranskningar på luftfartyg som omfattas av Del-ML.

Fristående tekniker med giltigt Del-66 certifikat har möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad att utföra luftvärdighetsgranskning. (Ref ML.A.904).
Luftvärdighetsgranskning och utfärdandet av granskningsbevis ska genomföras i samband med att hen utför 100h/årlig tillsyn som ingår i underhållsprogrammet. (Ref ML.A.901).

Efter ansökan genomför TS en tillträdeskontroll på plats där en luftvärdighetsgranskning ska genomföras på ett tillfredsställande sätt. TS bedömer om sökande har kännedom om de delar som är relevanta för arbetet för fortsatt luftvärdighet, utförandet av luftvärdighetsgranskningar och utfärdandet av granskningsbevis avseende luftvärdighet samt rutiner för att dokumentera utfört arbete

Vid godkänt resultat utfärdar TS en auktorisation som är giltig upp till 5 år, förutsatt att innehavaren har giltigt Del-66 certifikat och utfört minst 1 luftvärdighetsgranskning var 12:e månad. Om så inte är fallet ska en ny luftvärdighetsgranskning utföras på ett tillfredsställande sätt under TS tillsyn.

När giltighetstiden löpt kan den auktoriserade luftvärdighetsgranskaren söka om förnyelse av auktorisation där TS genomför en ny tillsyn.

Ansökan

Ansökan ska innehålla

  • Ansökningsblankett
  • Meritförteckning
  • Part-66 (och bevis på att du uppfyller 6/24 regeln (66.A.20(b))

Steg för steg guide

Avgift

Fast avgift för handläggning och tillträde på plats upp till 10 tim. Tid överstigande 10 tim debiteras timkostnad enligt gällande avgiftsföreskrift.

Checklistor och guider

Checklistor och guider för kunskapskrav och utförande finns på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet. Där finns även andra mallar och checklistor som är bra att använda. 

Ansökan skickas via e-post luftfart@transportstyrelsen.se

Auktoriserade luftvärdighetsgranskare

Namn: Björn Thelin

Titel: Auktoriserad luftvärdighetsgranskare

Kontaktuppgifter: thelin39@gmail.com eller 070-744 00 55

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!