Geografiska UAS-zoner

Transportstyrelsen får besluta om tillåtande, begränsande eller förbjudande geografiska UAS-zoner i Svenskt luftrum. Det kan ske av säkerhetsskäl, luftfartsskydd, personlig integritet eller med anledning av natur- och miljövård.

På denna sida finner du information om geografiska UAS-zoner och hur du som är fjärrpilot tar del av geografiska UAS-zoner.

Det finns tre olika typer av geografiska UAS-zoner. Villkoren för en geografisk UAS-zon kan därför se annorlunda ut. Nedan beskrivs de olika typerna av geografiska UAS-zoner.

Du hittar aktuella geografiska UAS-zoner på LFV:s drönarkarta

Tillåtande geografiska UAS-zoner

Tillåtande geografiska UAS-zoner innebär att du som fjärrpilot får flyga i området enligt de angivna villkoren som finns i UAS-zonen. En tillåtande geografisk UAS-zon kan exempelvis innebära:

 • undantag från vissa regler i den öppna kategorin enligt artikel 4 (EU) 2019/947,
 • flygning utom synhåll,
 • flygning med drönare över 25kg,
 • flygning närmre än 5km från en flygplats,
 • flygning över en viss höjd.

Begränsande geografiska UAS-zoner

Begränsande geografiska UAS-zoner innebär att det finns särskilda krav och villkor som ska uppfyllas för att få flyga drönare i ett sådant område.

Exempel på krav och särskilda villkor:

 • Kräva att operatörer ansöker om ett operativt tillstånd i förväg för viss eller all drift av UAS.
 • Kräva att fjärrpiloten inhämtar tillstånd innan flygning.
 • Ange att drift av UAS ska uppnå vissa angivna miljönormer.
 • Medge tillträde till geografiska UAS-zoner enbart för vissa klasser och kategorier av UAS.
 • Medge tillträde enbart till drönare som är utrustade med vissa tekniska egenskaper, i synnerhet system för fjärridentifiering och geomedvetenhet.
 • Förbjudna tidpunkter då flygning med drönare inte får ske i den geografiska UAS-zonen.

Förbjudande geografiska UAS-zoner

Förbjudande geografiska UAS-zoner innebär att det råder flygförbud eller fotoförbud för drönare.

Exempel:

 • naturvårdsområden med särskilt högt skyddsvärde,
 • fängelser och kriminalvårdsanläggningar,
 • skyddsobjekt,
 • områden med militär verksamhet,
 • sjukhus,
 • inrättningar för internationella relationer,
 • kritisk infrastruktur,
 • statsgränser,
 • vårdinrättningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!