Brittiskt utfärdat kabinbesättningsintyg

Innehavare av ett kabinbesättningsintyg som har utfärdats av Storbritannien före den 1 januari 2021 kan nyttja sin grundutbildning och examination för att få ett nytt kabinbesättningsintyg inom EU under förutsättning att man utövat de tillhörande befogenheterna på minst en luftfartygstyp inom de senaste 60 månaderna.

Ansökan görs antingen direkt till Transportstyrelsen eller till en organisation med godkännande av Transportstyrelsen att utfärda kabinbesättningsintyg.

Mer information om ansökan finner du här kabinbesättningsintyg. 

Utbildning och kabinbesättningsintyg utfärdade av Storbritannien efter 1 januari 2021 är inte giltiga i EU. Detta innebär att utbildning och kabinbesättningsintyg utfärdat av Storbritannien efter den 1 januari 2021 behandlas som ett utfärdande av tredje land (land utanför EU).

I kommissionens förordning (EU) 1178/2011 finns det inga regler som omhändertar validering/överföring av tredje land för kabinbesättningsintyg. Detta innebära att grundläggande utbildning och dess examination i enlighet kommissionens förordning (EU) 1178/2011 krävs för att kunna ansöka om ett kabinbesättningsintyg giltigt inom EU.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!