Kabinbesättningsintyg (CCA)

Om du vill arbeta som kabinbesättningsmedlem på flygplan i kommersiell trafik ska du ansöka om ett kabinbesättningsintyg, ett så kallat "Cabin Crew Attestation".

Kabinbesättningsintyg får endast utfärdas till sökande som har godkänts på prov efter genomgången grundutbildning i enlighet med Del CC.

Mer information om hur du blir kabinbesättningsmedlem

Förteckning över vilka organisationer som är godkända att utfärda kabinbesättningsintyg i Sverige

Giltighetstid

Kabinbesättningsintyget har obegränsad giltighetstid och är endast giltig tillsammans med en medicinsk rapport. Kabinbesättningsintyget förblir gällande, såvida det inte har upphävts tillfälligt, återkallats eller om innehavaren inte har utövat sina befogenheter på minst en luftfartygstyp under de 60 föregående månaderna.

En kabinbesättningsmedlem som inte har tjänstgjort på flygplan i kommersiell trafik på mer än fem år, måste genomgå en ny grundutbildning och examination enligt Del CC.

Förvaring och uppvisande

Kabinbesättningsintyget är en värdehandling som tillsammans med en lista över den aktuella typen eller varianten av luftfartyg styrker att du är behörig att arbeta som kabinbesättningsmedlem i kommersiell luftfart i EU. Det är viktigt att du som kabinbesättningsmedlem förvarar denna dokumentation väl. Om din arbetsgivare förvarar denna dokumentation var noga med att du får den om du slutar eller byter arbetsgivare då det är dokumentation som ofta krävs vid tex en anställningsintervju.

Varje kabinbesättningsmedlem ska på begäran kunna visa upp följande:

  • kabinbesättningsintyget
  • listan över den aktuella typen eller varianten av luftfartyg
  • utbildnings- och kontrolldokumentation för den aktuella typen eller varianten av luftfartyg.

Även operatören kan förvara ovanstående och göra den tillgänglig på behörig myndighets eller innehavarens begäran.

Kontakta oss om du har frågor

Anneli Eklöf
E-post: anneli.eklof@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Per Davidsson
E-post: per.davidsson@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!