Utfärdande av kabinbesättningsintyg (CCA) vid namnbyte, förlust och/eller stöld

I första hand ska den organisation som har utfärdat det ursprungliga kabinbesättningsintyget kontaktas för att utfärda en kopia/dubblett av kabinbesättningsintyget.

Om organisationen inte längre finns till exempel på grund av konkurs, så kan annan organisation som har godkännande av att utfärda kabinbesättningsintyg göra detta.

Utbildningsorganisationer för kabinbesättning

Det finns också möjlighet att Transportstyrelsens certifikatavdelning utfärdar kabinbesättningsintyg. Transportstyrelsen tar ut en grundavgift för att utfärda kabinbesättningsintyg.

Följande dokumentation behöver då skickas in:

  • Ansökningsblankett TSL 7131
  • Kopia på Pass/Id handling
  • Kopia av utfärdat kabinbesättningsintyg (vid namnändring, UK CCA)
  • Kopia på den senast utförda utbildnings- och kontrolldokumentation för den/de typer eller varianter av luftfartyg som gjorts.
  • Kopia på polisanmälan (vid stöld)

E-posta ansökan till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

Var noga med att i ämnesraden i mejlet ange vad ärendet gäller och vilket certifikat/behörighetsbevis det avser. Skriv även anledning till varför organisation som utfärdat det ursprungliga kabinbesättningsintyget inte kan göra detta.

OBS! Vi accepterar endast Pdf-filer!

Om annan organisation utfärdar ett nytt kabinbesättningsintyg så ska dokument enligt ovan också skickas till dem eller de dokument som organisationen kräver enligt sina procedurer för detta.

Organisation som utfärdar kabinbesättningsintyg (CCA)

Tillhör du en organisation som har godkännande att utfärda kabinbesättningsintyg och får en ansökan om utfärdande ett nytt kabinbesättningsintyg på grund av namnbyte, förlust eller stöld så behöver ni säkerställa att personen har flugit som kabinbesättningsmedlem inom de senaste fem åren genom att dokument enligt ovan skickas in av den sökande samt att de sparas tillsammans med utfärdat kabinbesättningsintyg. Ni ska som vanligt informera Transportstyrelsen om de intyg ni utfärdar.

OBS! Gällande kabinbesättningsintyg från UK så kan endast innehavare av ett brittiskt kabinbesättningsintyg utfärdat före den 1 januari 2021 nyttja sin grundutbildning och examinering för att få ett nytt kabinbesättningsintyg under förutsättning att man utövat de tillhörande befogenheterna på minst en luftfartygstyp inom de senaste 60 månaderna.

Utbildning och kabinbesättningsintyg utfärdade av Storbritannien efter 1 januari 2021 är inte giltiga i EU. Detta innebär att utbildning och kabinbesättningsintyg utfärdat av Storbritannien efter den 1 januari 2021 behandlas som ett utfärdande av tredje land (land utanför EU).

I kommissionens förordning (EU) 1178/2011 finns det inga regler som omhändertar validering/överföring av tredje land för kabinbesättningsintyg. Detta innebära att grundläggande utbildning och dess examination i enlighet kommissionens förordning (EU) 1178/2011 krävs för att kunna ansöka om ett kabinbesättningsintyg giltigt inom EU.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!