Rapportera händelse med drönare

Generell information

Händelse

Drönare / RPAS / UAS UAV

Skador på luftfartyg / personskador

Personskador på marken

Personskador i luftfartyget