Övergångsreglerna (gällde fram till 1 januari 2024)

Under en övergångsperiod var användningen av drönare som inte var märkta med C-klassning begränsad. Dessa övergångsregler gäller inte längre (sedan 1 januari 2024).

Från och med den 1 januari 2024

Drönare som har släppts ut på marknaden före 1 januari 2024 och som saknar C-klassning kan endast flyga enligt

  • A1 om de väger mindre än 250 g, eller
  • A3 om de väger mindre än 25 kg.

Drönare som släpps ut på marknaden efter 1 januari 2024 och saknar C-klassning kan enbart fortsätta flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb.

Läs mer på Transportstyrelsens drönarflygguide

Vad gäller för privatbyggda drönare?

Det finns särskilda regler för privatbyggda drönare:

  • Privatbyggda drönare som väger mindre än 250 gram och som inte flyger snabbare än 19 meter/sekund får flygas över utomstående personer som finns i området, men aldrig över folksamlingar.
  • Privatbyggda drönare som väger mellan 250 gram och 25 kg eller som flyger snabbare än 19 meter/sekund kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs, industri- eller rekreationsområden.

Fler frågor och svar kring övergångsreglerna

Notera att en produkt räknas som utsläppt på marknaden när den för första gången tillhandahålls på EU-marknaden. Med "tillhandahålla" menas att produkten levereras för distribution, förbrukning eller användning på EU-marknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt. Det är endast två kategorier ekonomiska aktörer som får släppa ut produkter på marknaden: tillverkare och importörer.

Ja, en uppgradering av drönare är möjlig under förutsättning att tillverkaren kan visa att den konverterade drönaren överensstämmelse med kraven i förordningen (EU) 2019/945.

Läs mer om tillverkning och försäljning av drönare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!