Förnyelse och förlust av taxiförarlegitimation

Taxiförarlegitimationer ska förnyas vart tionde år. Du hittar giltighetstiden på framsidan av legitimationen. Legitimationen ska också förnyas om någon uppgift ändrats, till exempel om du byter namn.

Taxiförarens namn kommer inte längre att stå med på taxiförarlegitimationer

Taxiförarens namn kommer inte längre att stå med på taxiförarlegitimationer som utfärdas eller förnyas från och med den 1 november 2022. Du som redan har en giltig taxiförarlegitimation behöver inte göra något, utan kan invänta din periodiska förnyelse precis som vanligt.

Om du redan nu vill förnya din taxiförarlegitimation, kan du enkelt ansöka om förnyelse via e-tjänsten Beställ grundhandling för förnyelse av taxiförarlegitimation.

Transportstyrelsen skickar automatiskt ut en ansökningsblankett (grundhandling) för förnyelsen cirka två månader före tioårsperiodens slut till innehavarens folkbokföringsadress. Transportstyrelsen skickar också en ansökningsblankett om du byter namn eller personnummer. Om du inte fått ansökningsblanketten när det är cirka en månad kvar av tioårsperioden, kan du beställa en blankett via vår e-tjänst.

Beställ blankett för förnyelse av taxiförarlegitimation

Det kan ta cirka en vecka för blanketten att skickas hem till dig.

Har din taxiförarlegitimation skadats så att den inte kan användas?

Använd Transportstyrelsens e-tjänst och beställ en blankett för att tillverka en ny taxiförarlegitimation. 

Beställ blankett för förnyelse av taxiförarlegitimation

Det kan ta cirka en vecka för blanketten att skickas hem till dig.

Har du tappat bort din taxiförarlegitimation?

Då förlustanmäler du den genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst Taxiförarlegitimation - förlustanmälan.

Taxiförarlegitimation - förlustanmälan

Transportstyrelsen skickar en ansökningsblankett (grundhandling) till dig närmaste vardag efter det att du har förlustanmält din taxiförarlegitimation. Det kan ta cirka en vecka för blanketten att skickas hem till dig.

Om den förlustanmälda taxiförarlegitimationen kommer tillrätta, ska den skickas till:
Transportstyrelsen
701 98 ÖREBRO

Observera!
Har du tappat bort din taxiförarlegitimation, så får du inte köra taxi innan du har fått en ny legitimation.

Vad kostar det?

En ny taxiförarlegitimation kostar 250 kronor. Förlängning av din taxiförarlegitimation kostar också 250 kronor. Du får ett inbetalningskort tillsammans med grundhandlingen. Både betalningen och ifylld grundhandling måste ha kommit in till Transportstyrelsen för att legitimationen ska tillverkas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!