Inne i fordonet

Prisinformation inne i taxifordonet när jämförpris tillämpas

Prisinformation inne i taxifordonet

Prisinformationen ska anges tariffvis. Första tariffen är den tariff som används för första gången under måndagen och som inte har övergått från söndagen. Därefter anges tarifferna i kronologisk ordning, det vill säga i tidsföljd.

Tariffbeteckningen ska motsvara den som taxiföretaget eller sammanslutningen tillämpar.

Ordet vardag får bytas ut till veckodag/-dagar.

Information om väntetidsavgift, stations-/terminalavgift och avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods samt fast pris och storbilstaxa behövs inte, om någon eller några av dem inte tillämpas. Om andra tilläggsavgifter tillämpas ska även de redovisas på samma sätt som de nämnda.

Jämförpris ska anges för varje tariff där fast pris inte tillämpas. Jämförpris är priset inklusive mervärdesskatt för en 10 kilometer lång transport som varar i 15 minuter inklusive eventuell grundavgift.

Prisinformation inne i taxifordonet när endast fasta priser tillämpas

Om endast fasta priser tillämpas får fordonet istället vara försett med följande prisinformation.

(Här anges taxiföretagets eller sammanslutningens namn, adress och telefonnummer.)
Endast fast pris enligt prislista
Begär alltid taxameterkvitto eller följesedel!

Följande avgifter tillämpas.

  • Väntetidsavgift
  • Stations-/terminalavgift
  • Avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än 4 passagerare.
Skriftlig information finns hos föraren.

Information om väntetidsavgift, stations-/terminalavgift och avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods samt storbilstaxa behövs inte, om någon eller några av dem inte tillämpas. Om andra tilläggsavgifter tillämpas ska även de redovisas på samma sätt som de nämnda.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!